eurobank nagrodzony za sprawność działania
Euro Bank SA zdobył I miejsce w kategorii „sprawność działania” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007” organizowanym przez redakcję „Miesięcznika Finansowego Bank”.

W rankingu brały udział banki komercyjne oraz największe banki spółdzielcze. Jury analizowało wyniki finansowe za rok 2006. O pierwszej nagrodzie dla Euro Banku SA zdecydowały rezultaty osiągnięte w następujących zestawieniach: dynamika przychodów, dynamika przychodów na zatrudnionego, relacja kosztów działania do dochodów oraz zwrot na kapitale. Euro Bank SA zajął w nich odpowiednio: 3, 5, 10 i 2 miejsce, co po zsumowaniu dało mu zwycięstwo w kategorii nadrzędnej – sprawność działania”. W uzasadnieniu opublikowanym w najnowszym numerze miesięcznika „Bank” o laureatach trzech pierwszych miejsc czytamy: „to, co odróżnia te banki od bezpośrednich konkurentów, to wysoka dynamika przychodów, znakomita kontrola kosztów (mniej niż połowa przychodów idzie na pokrycie kosztów administracyjnych i płacowych) oraz wysoka stopa zwrotu na kapitale”. Zwycięzcy „w sposób najbardziej uniwersalny udało się połączyć wszystkie kategorie składające się na ostateczną ocenę”.

Wręczenie nagród odbyło się 17.06.2007 w warszawskim „Klubie Bankowca”. Na uroczystości obecni byli: Wojciech Humiński – wiceprezes zarządu odpowiedzialny za rozwój produktów oraz Maciej Szczechura – wiceprezes zarządu odpowiedzialny za komunikację zintegrowaną.Tags: