EBC – może lepiej poprzestać na 50pb
Od ostatniego posiedzenia decyzyjnego EBC w unijnej gospodarce nastąpiło kilka zmian: oficjalnie stwierdzono recesję (poprzednia oficjalna recesja miała miejsce w 1993); pojawiły się wskaźniki koniunktury zapowiadające złą sytuację w 4kw i później; inflacja wykonała największy odnotowany dotychczas skok w dół i zeszła do poziomu 2,1%r/r (a celem EBC jest 0-2%, jako przedział dający stabilność cenową). Wydaje się więc, że EBC nie powinien mieć oporów w dawaniu rynkowi tego czego oczekuje. Naszym zdaniem powody do mniejszego ruchu jednak są i wynikają z obaw o skuteczność kanału transmisji polityki pieniężnej – cięcie stóp nie dociera do kredytobiorców w pełnej skali, gdyż banki powoli zmniejszają stopy, po których udzielają kredytu, aby odbudować pozycję kapitałową. Czy będzie to 50 czy 75pb, cięcia powinny być kontynuowane, aby wesprzeć kondycję strefy euro.
Co to znaczy: EBC może zdecydować się na mniejszy ruch niż oczekują rynki. Dalsze cięcia będą potrzebne.

Obniżki stóp w Polsce - szybciej i głębiej

Mirosław Pietrewicz i Sławomir Skrzypek podkreślają potrzebę dalszego wyraźnego luzowania polityki pieniężnej. W wywiadzie dla Gazety Prawnej Mirosław Pietrewicz powiedział: "Chcę zwrócić uwagę, że stopy procentowe ustalane przez RPP w obecnej sytuacji nie są czynnikiem decydującym w ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów oferowanych przez banki (…) Wpływ RPP na obniżenie stóp procentowych w bankach poprzez obniżki stóp w NBP nie jest tak duży jak w normalnej sytuacji. Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, ale to nie oznacza, że można też nic nie robić ."

"Uważam, że Rada powinna podejmować decyzje bardziej zdecydowane. Nie powinniśmy przerywać rozpoczętego cyklu obniżek stóp procentowych i skala tych obniżek powinna być większa niż ta z listopada tego roku . Nigdy w naszej historii nie mieliśmy do czynienia z tak gwałtownym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. W październiku mieliśmy dwie projekcje inflacyjne przygotowane przez NBP i nawet ta druga jest już nieaktualna. Jest możliwe, że będziemy mieli do czynienia z wyraźnie niższą inflacją niż zakładaliśmy. Nie byłbym zdziwiony, gdyby podstawowa stopa procentowa w NBP, pod koniec przyszłego roku, kształtowała się na poziomie ok. 4 proc. "

Z kolei Sławomir Skrzypek zapowiedział, że z dużym prawdopodobieństwem RPP odstąpi od nieformalnej reguły niezmieniania stóp w grudniu (naszym zdaniem jest też duża szansa na odstąpienie w grudniu od reguły poruszania się krokami po 25pb). W opinii szefa NBP spowolnienie gospodarcze ujawni się z pełną siłą dopiero w 2009, podczas gdy naszym zdaniem już listopadowe wyniki produkcji mogą przynieść niemiłe zaskoczenie – które sprawią, że może on zmienić się ze zwolennika cięć w zwolennika szybszych i głębszych cięć stóp procentowych. Miinister Finansów Jacek Rostowski przedstawił prognozę dla produkcji -2,6%r/r, na tyle wyceniając efekt różnicy w dniach roboczych. Każdy bardziej negatywny wynik (a nasza prognoza to -8,2%, gdy konsensus wskazuje na okolice -6%) będzie musiał być interpretowany jako realne wyhamowanie sektora przemysłowego.

Co to znaczy: Kwestia kolejnego cięcia w grudniu wydaje się być w dużej mierze przesądzona. Skłaniamy się ku stanowisku, że Rada nie dość, że może odstąpić od niepisanej reguły braku zmian stóp w grudniu to może też poważnie zastanowić się nad odejściem od poruszania się krokami po 25pb – jednak zachowanie kursu i oczekiwań wobec niego będzie ważne.

Strategia rynkowa

Zamiana nastrojów

Wczorajsza aukcja zamiany, która według naszych przypuszczeń mogła wywołać osłabienie na długim końcu krzywej dochodowości zakończyła się pomyślnie. Rynek wchłonął 2,56 mld zł 5- i 10-letnich papierów nie generując spadków cen (przez resztę dnia doszło nawet do umocnienia). Nastroje zmieniły się z minorowych przed aukcją (w oczekiwaniu na spadki cen, które miały nastąpić w momencie zwiększenia podaży) na pozytywne – gracze (nie wyłączając zagranicy), nie którzy nie pozyskali papierów na przetargu starali się o nie na rynku.

Co to znaczy: Długi koniec miał dobry dzień, jednak brak nowych pozytywnych informacji na temat ERM-2 i planów przyjmowania euro może stanowić ograniczenie dla zysków. Dane za listopad, które według nas będą przemawiały za szybszymi i głębszymi cięciami, zadziałają raczej na segment 2 lat.