Dwie nowe subskrypcje w ING
ING Bank we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie zaoferował klientom dwa warianty Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego, których dochodowość jest uzależniona od zmiany kursu euro w stosunku do złotego. Subskrypcje potrwają do 13 lutego b.r.

Klient, zgodnie z własnymi preferencjami, ustala wagi wpłat, jakich dokona na poszczególne warianty produktu. Dodatkowo, nowością jest możliwość subskrypcji produktu także za pomocą serwisu internetowego ING BankOnLine. Do tej pory produkty strukturyzowane były dostępne tylko w oddziałach banku – powiedział Dariusz Maliszewski , szef Wydziału Produktów Strukturyzowanych w ING Banku.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy (IPU) to propozycja dla klientów, którzy chcą pomnożyć swoje pieniądze, licząc na zyski wynikające z obserwowanych ostatnio silnych zmian kursu złotego wobec euro. Co ważne IPU gwarantuje 100% ochronę zainwestowanego kapitału na zakończenie inwestycji oraz ochronę na życie w czasie jej trwania.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy zawierany jest na 12 miesięcy i proponowany w 2 wariantach. Pierwszy zorientowany jest na wzrost wartości EUR, drugi na spadek wartości EUR względem złotówki. Całkowity możliwy do osiągnięcia zysk z inwestycji w każdym z wariantów IPU to 8% w skali roku.

Aby skorzystać z oferowanych wariantów produktu wystarczy wpłacić minimum 3 000 zł na każdy z nich. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według stawki 5% w skali roku.