Dwie nowe lokaty w ofercie BRE Banku
Do 1 czerwca br. trwa subskrypcja na lokaty roczną i dwuletnią powiązane z kursem USD/PLN. Produkty zostały przygotowane dla Klientów Korporacyjnych i Private Banking, którzy ceniąc bezpieczeństwo, chcą osiągnąć ponadprzeciętne zyski z inwestycji.
Lokata 2-letnia

Lokata 2-letnia w tzw. formule range accrual pozwala na osiągnięcie zysku za każdy dzień utrzymywania się kursu USD/PLN (NBP) w przedziale 2,70-3,00. Oprocentowanie lokaty W USD wynosi 12,4% (6,2% w skali roku) oraz 12,2% w przypadku lokaty w PLN. Odsetki naliczane są i wypłacane w dniu zakończenia lokaty.

Lokata pozwala na osiągniecie znacznie lepszych zysków niż w przypadku standardowej lokaty, przy 100% gwarancji kapitału.

Okres trwania lokaty to 04.06.2007-05.06.2009. Klienci mogą zakładać lokatę w PLN lub USD.

Lokata roczna

Lokata w PLN umożliwia osiągnięcie stopy zwrotu w wysokości 6,6% p.a. zaś w USD 7,8% p.a., w przypadku stabilizacji kursu (NBP) (USD/PLN w przedziale 2,70 – 3,00 w chwili zakończenia lokaty. W sytuacji wzrostu lub spadku kursu USD/PLN poza granice ww. przedziału, Klienci otrzymują całość zainwestowanego kapitału. Lokata daje więc możliwość uzyskania oprocentowania znacznie przewyższającego zwykły depozyt, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo inwestycji.

Okres trwania lokaty to 04.06.2007-05.06.2008. Lokata denominowana jest w USD i PLN.

Produkty zostały przygotowane w związku z niską zmiennością na rynku walutowym oraz stabilizacja kursu USD/PLN od początku roku w przedziale 2,75-3.00.

W horyzoncie 1 roku należy oczekiwać, że stabilne fundamenty gospodarcze w Polsce będą przemawiały za utrzymywaniem się mocnego złotego wobec najważniejszych walut. Silny wzrost gospodarczy, dobre wyniki polskich przedsiębiorstw, utrzymujący się bardzo wysoki napływ inwestycji zagranicznych oraz przewidywane podwyżki stóp procentowych w Polsce powinny zapewnić wzmacnianie się PLN wobec USD do poziomu ok. 2,75 na koniec tego roku. Z drugiej strony można oczekiwać, że niedawne osłabienie USD wobec innych walut (przede wszystkim EUR) nie będzie trwałe. Zdaniem naszych analityków w przyszłym roku (m.in. ze względu na uwarunkowania gospodarki Stanów Zjednoczonych), kurs USD/PLN może nieznacznie spaść*, mówi Katarzyna Heuchert z Departamentu Private Banking BRE Banku.

* Komentarz jest analizą sytuacji rynkowej. Nie należy go traktować jako rekomendacji.Tags: