Dobry Zysk w Banku Pekao SA
Dziś Bank Pekao SA wprowadza do oferty "Dobry Zysk" - nowe konto oszczędnościowe łączące elastyczność i unikalną funkcjonalność rachunku bankowego z atrakcyjnym oprocentowaniem - do 6%. Konto oszczędnościowe w Pekao jest prowadzone bezpłatnie, a stopa procentowa zależy od wysokości kwoty zgromadzonej na rachunku. Odsetki sa naliczane metodą najkorzystniejszą dla Klienta - określona dla danej kwoty, najwyższa z możliwych stopa procentowa stosowana jest zawsze w stosunku do całego salda.

„Dobry Zysk" działa jako subkonto do pakietów Eurokonto. Najważniejsze korzyści, jakie niesie produkt to:
Atrakcyjne oprocentowanie - do 6%
Metoda naliczania odsetek - jedna,, najwyższa z możliwych stopa procentowa stosowana jest dla całej wysokości salda rachunku.
Zasada kapitalizacji odsetek - odsetki są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, a jeśli Klient nie decyduje się ich wypłacić, podnoszą saldo konta zwiększając realny zysk z oszczędności.
Możliwość wypłacania środków z konta bez utraty wypracowanych odsetek.
Nieograniczona Ilość przelewów na konto i wypłat z niego
Pierwszy przelew z konta oszczędnościowego w każdym miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 8 zł.
Pełna dostępność - Konto dostępne jest również za pośrednictwem nowoczesnej platformy bankowości elektronicznej Pekao24.
Dostęp do wielu dodatkowych udogodnień w ramach Eurokonta, m.in. bogatego zestawu usług typu assistance i ubezpieczenia w ramach Pakietu Pomocnego, jak również do ponad 3 000 bezprowizyjnych bankomatów w kraju i 17 000 bankomatów za granicą.

Przy projektowaniu konta oszczędnościowego naszym celem było przede wszystkim stworzenie produktu atrakcyjnego, a zarazem przejrzystego i uczciwego. Tak chcemy konkurować na rynku. Wierzę, że udało nam się ten cel osiągnąć i dzięki temu "Dobry Zysk" to czysty zysk dla Klientów - mówi Paolo Iannone, Wiceprezes Zarządu, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Banku Pekao SA. - Klienci z pewnością docenią jasne, przejrzyste warunki naszego konta oszczędnościowego, atrakcyjne oprocentowanie i szeroką ofertę usług dodatkowych jakie zapewniamy w ramach pakietów Eurokonto - dodaje.

W związku z premierą rachunku oszczędnościowego "Dobry Zysk" Bank Pekao przygotował specjalne oferty dla klientów. Do końca listopada wszystkie przelewy w ramach konta „Dobry Zysk" będą bezpłatne. Dodatkowo, każdy kto do końca roku otworzy nowe Eurokonto z rachunkiem oszczędnościowym, będzie mógł korzystać z pakietu za darmo przez 6 miesięcy.

Oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym zależy od wysokości zgromadzonego wkładu, naliczane jest po osiągnięciu salda 5000 złotych i w skali roku kształtuje się następująco:
4,50% - do kwoty 9.999,99 złotych
4,75% - od kwoty 10.000,00 złotych do kwoty 24.999,99 złotych
5,00% - od kwoty 25.000,00 złotych do kwoty 49.999,99 złotych
5,50% - od kwoty 50.000,00 złotych do kwoty 99.999,99 złotych
6,00% - od kwoty 100.000,00 złotych wzwyż

Konto oszczędnościowe „Dobry Zysk" jest kolejnym, po nowej linii e-lok@t, produktem oszczędnościowym wprowadzonym do oferty Banku Pekao SA w październiku. Rozszerzenie katalogu produktów oszczędnościowych to element strategii Banku Pekao SA na lata 2008 -2010.