Dobra Energia z BRE Bankiem - nowa lokata inwestycyjna
BRE Bank wraz z mBankiem i MulitBankiem po raz pierwszy uruchomił wspólną subskrypcję lokaty inwestycyjnej dla wszystkich swoich Klientów. Dobra Energia to produkt oparty o koszyk akcji spółek defensywnych. Subskrypcja potrwa do 23 lutego 2009 r.

Lokata inwestycyjna Dobra Energia jest pierwszym produktem w ofercie BRE Banku, który będzie dostępny równocześnie dla Klientów pionu detalicznego (mBanku i MultiBanku) i BRE Private Banking & Wealth Management. Produkt łączy w sobie bezpieczeństwo ulokowanych środków oraz potencjał wysokiego zysku z inwestycji na rynku kapitałowym. Lokata dostępna jest w PLN, a okres jej trwania wynosi 3 lata.

Instrumentem bazowym lokaty inwestycyjnej Dobra Energia jest koszyk akcji spółek defensywnych (Altria Group Inc., Electricite de France SA, Enel SpA. Kraft Foods Inc., Nintendo Co Ltd), reprezentujących sektory uważane za najmniej narażone na skutki kryzysu finansowego.

Obecna sytuacja rynkowa wymaga poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych, a zarazem bezpiecznych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie lokowania pieniędzy. Chcąc dostarczać Klientom produkty finansowe najwyższej jakości, postanowiliśmy umożliwić subskrypcję lokaty Dobra Energia wszystkim Klientom BRE Banku. Produkt przeznaczony jest dla osób ceniących stabilność oraz oczekujących ponadprzeciętnych zysków – mówi Katarzyna Heuchert, Dyrektor ds. Rozwoju Oferty Produktowej BRE Banku.

Produkty spółek, wchodzących w skład koszyka inwestycyjnego, zaspakajają podstawowe potrzeby konsumentów, dlatego też firmy takie w aktualnej sytuacji są najmniej wrażliwe na zawirowania gospodarcze. Wydatki Klientów na energię elektryczną czy żywność nie są ograniczane w czasie spowolnienia gospodarczego w takim stopniu, jak np. na wyjazdy zagraniczne lub dobra luksusowe. Z tego względu akcje spółek Electricite de France, Kraft Foods, Enel czy Altria Group mogą wykazać się większą stabilnością kursów. Nintendo jest zaś jedną z niewielu spółek sektora hi-tech, która pomimo kryzysu osiągnęła rekordowe wyniki za rok 2008 i odniosła ogromny sukces na rynku gier wideo - dodaje Katarzyna Heuchert.

Strategia produktu daje możliwość zarabiania na wzroście wartości składników koszyka. W okresie trwania lokaty zostaną przeprowadzone 3 obserwacje aktywa bazowego (w odstępach rocznych). Za każdy rok, w którym warunek inwestycyjny zostanie spełniony, Klient może uzyskać oprocentowanie w wysokości min. 8% (tzw. kupon). Według danych rynkowych z dnia 30.01.2009 r. wysokość kuponu wyniosłaby 10%. Ostateczna wysokość kuponu zostanie ustalona w dniu otwarcia lokaty (24.02.2009 r.). Warunek inwestycyjny zostaje spełniony, gdy w dacie obserwacji wszystkie składniki koszyka (kursy akcji każdej z pięciu spółek) znajdą się powyżej swojego poziomu początkowego z dnia otwarcia lokaty.

Dodatkowo, w przypadku gdy ceny akcji nie wzrosną już po pierwszym roku, Klient nie traci możliwości osiągnięcia maksymalnego zysku równego 3 x wysokość kuponu. Jeśli bowiem w którymkolwiek z następnych lat warunek inwestycyjny zostanie spełniony, Klient uzyskuje nie tylko wysokość kuponu bieżącego (za dany rok), ale również za lata poprzednie. Jeżeli warunek inwestycyjny nie zostałby spełniony w żadnej z trzech obserwacji, inwestycja gwarantuje zwrot zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności lokaty.

Subskrypcja lokaty trwa od 05.02.2009 do 23.02.2009.