DnB NORD będzie udzielał kredytów z poręczeniami BGK
Bank DnB NORD Polska, wraz z kilkunastoma innymi bankami, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, dzięki której będzie mógł udzielać firmom kredytów z poręczeniami BGK. Jest to element systemu poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Głównym celem nowego systemu poręczeniowego jest zwiększenie dostępu do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wsparcie realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Poręczeniami udzielanymi przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek mogą być objęte w szczególności projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także projekty infrastrukturalne oraz związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

Możliwość finansowania przedsiębiorstw przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji BGK to bardzo dobra wiadomość. Przede wszystkim dla firm, które nie dysponują wystarczającymi własnymi zabezpieczeniami aby móc liczyć na finansowanie bankowe. Gwarancje BGK ułatwią im dostęp do źródeł finansowania, a co za tym idzie – umożliwią inwestycje i rozwój. Chcemy udzielać takich kredytów, powiedział Jarosław Dąbrowski, prezes Banku DnB NORD Polska.

Poręczenie BGK jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma wystarczającego majątku lub nie chce go wykorzystywać na częściowe zabezpieczenie kredytu. Poręczeniem można objąć maksymalnie do 80% kwoty kredytu. Poręczenia będą udzielane od 100 tys. złotych do 10 mln euro (równowartość w złotych przeliczona wg kursu średniego waluty Tabeli NBP nr 1 - w 2009 r. jest to kwota nie wyższa niż 41.721.000 zł).

Bank DnB NORD Polska S.A. należy do Grupy Bankowej DnB NORD, utworzonej przez największy bank norweski DnB NOR (51% akcji) i wiodący bank niemiecki NORD/LB (49% akcji). Pierwotnie był bankiem korporacyjnym, obsługującym wyłącznie duże przedsiębiorstwa. W tej chwili DnB NORD obsługuje też małe i średnie firmy, klientów indywidualnych, jednostki samorządu terytorialnego i wspólnoty mieszkaniowe. Dysponuje siecią ponad 46 oddziałów, sześcioma Centrami Bankowości Korporacyjnej, siecią agencji bankowych Monetia (prawie 300 placówek). Bank świadczy też usługi biura maklerskiego, ma spółkę leasingową.

BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego główną misją jest obsługa sektora finansów publicznych – Bank realizuje rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Prowadzi również działalność na rynku korporacyjnym.