db Polisa* - alternatywa dla lokat 7,57% i 8,58%
Deutsche Bank PBC S.A. podwyższył wskaźnik ubezpieczeniowy dla polis oferowanych
we współpracy z TU Allianz. Obecnie wynosi on 6,13% dla produktów 6M oraz 6,95%
dla 12M i odpowiada oprocentowaniu lokat tradycyjnych na poziomie 7,57% i 8,58%.

Wskaźnik ubezpieczeniowy dla oferowanych przez Deutsche Bank PBC S.A. db Polis wynosi odpowiednio:
- 6M: 6,13% - równoważne tradycyjnej lokacie o oprocentowaniu 7,57%
- 12M: 6,95 % - równoważne tradycyjnej lokacie o oprocentowaniu 8,58%
Informacja o produkcie
db Polisa stanowi połączenie lokaty oraz ubezpieczenia na życie i dożycie.
Podstawowe warunki:
- Gwarantowana wysokość zysku - po 6 lub 12 miesiącach zostanie wypłacona suma ubezpieczeniowa
równa kwocie wpłaconej składki powiększonej o kwotę wynikającą z wartości wskaźnika
ubezpieczeniowego
- Czas trwania - 6 lub 12 miesięcy
- Waluta - PLN
- Minimalna kwota inwestycji - 5 000 złotych, maksymalna kwota - bez ograniczeń
- Możliwość posiadania więcej niż jednej polisy równocześnie
- Brak opłat związanych z zakupem lub likwidacją polisy
- Górna granica wieku właściciela polisy - bez limitu
- Brak wymogu badań lekarskich
- Możliwość wypłaty Uposażonemu/Spadkobiercy sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci przed upływem okresu ubezpieczenia
- Zysk z polisy nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych

* produkt oferowany wcześniej pod nazwą Polisa Lokacyjna