Czy kryzys finansowy wpłynie na ograniczenie pomocy humanitarnej?
Ważnym pytaniem w obliczu obecnego kryzysu finansowego na rynkach światowych wydaje się być sprawa pomocy humanitarnej ubogim krajom, jak choćby państwa afrykańskie. Aby pomoc finansowa krajom ubogim znacząco spadła w obliczu obecnego kryzysu finansowego na świecie musiałyby wydarzyć się dwie rzeczy. Po pierwsze, obecny kryzys finansowy musiałby pociągnąć za sobą poważną recesje gospodarek, które udzielają takiej pomocy międzynarodowej. Po drugie recesja musiałaby doprowadzić do zmian w polityce skarbowej państwa, które wpłynęłyby na zmniejszenie owej pomocy krajom ubogim. Pierwszy sytuacja jest parwdopodobna, ale nie koniecznei musi zaistnieć - różne są w tej sprawie oceny makroekonomistów, nie wszyscy zgadzają się ze stwierdzeniem iż recesja jest nieunikniona. Jak pokazują jednak przypadki z ubiegłych lat 60-90 XXw. międzynarodowa pomoc finansowa dla krajów ubogich jest w mniejszym stopniu uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej niż by się wydawało, jak się okazuje największy wpływ mają na to decyzje polityczne.