PKO BP stawia na rynek krajowy!
Bank PKO BP zamierza się skupić na rynku krajowym, który będzie głównym priorytetem banku . Wynika to z opóźnienia w ekspansji regionalnej. Nowych przychodów będzie szukać na rynku pożyczek konsumenckich i funduszy inwestycyjnych - dowiedziała się "Gazeta Prawna".

26 kwietnia odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy banku PKO BP na którym to ma zostać przedstawiona dalsza strategia sformułowana przez Radę Nadzorczą Banku.

Mają zostać poprawione te segmenty w których bank ustępuje swojej konkurencji. Czyli pożyczki konsumenckie i fundusze inwestycyjne.

Jednym z priorytetów w nowej strategii będzie silniejszy wzrost w wysokodochodowym segmencie consumer finance - mówi "GP" osoba związana z bankiem. Gazeta odnotowuje, że PKO BP ma kilka milionów klientów, w tym aż 2,1 mln rachunków z dostępem do internetu. Bank ma też jedną z największych w kraju sieci placówek (prawie 1,3 tys. oddziałów i ponad 2,6 tys. agencji).

Celem banku będzie utrzymanie pozycji lidera PKO BP w obliczu nadchodzącej fuzji banków Pekao SA i BPH.Tags: