BZ WBK znacząco podnosi oprocentowanie lokat
Wszystkie lokaty Impet BZWBK z oprocentowaniem na poziomie 7, a nawet 7,5%. Oprocentowanie lokat walutowych podniesione nawet o 3,2%. Bank Zachodni WBK jeszcze bardziej atrakcyjny dla posiadaczy złotych, euro, dolarów i franków.

Od dzisiaj, tj. 13 października 2008 r. Bank Zachodni WBK znacząco podnosi oprocentowanie kolejnych depozytów typu Impet – jednych z najpopularniejszych przez siebie oferowanych. Najwięcej na podwyżce zyskają posiadacze lokat 3-miesięcznych, którzy obecnie będą mogli zarobić w skali roku nawet 7%. Ta stawka dotyczy depozytów o wartości powyżej 50 tys. złotych. Nieznacznie niższe jest oprocentowanie wkładów o wartości od 5 do 20 tys. złotych oraz od 20 do 50 tys. złotych, które obecnie wynosi odpowiednio 6 oraz 6,5%. Wcześniej obowiązujące stawki były niższe o około 3 punkty procentowe.

Na blisko dwukrotne zwiększenie zysków mogą liczyć również posiadacze lokat Impet 6-miesięcznych, których oprocentowanie kształtuje się po wprowadzonych dzisiaj zmianach od 6 do 7% w zależności od wartości lokaty.

Przed kilkoma dniami BZWBK podniósł już do poziomu 7% oprocentowanie 12-to miesięcznej lokaty Impet. Od dziś podnosi również oprocentowanie depozytu 24-ro miesięcznego, który obecnie pozwala na osiągnięcie zysku na poziomie 7,5% (przy kwotach powyżej 50 tys. złotych). Stawka oprocentowania dwuletniej lokaty Impet o wartości od 5 do 20 tys. zł wynosi 6,5%, a depozytu od 20 do 50 tys. zł 7%. Lokaty Impet można zakładać we wszystkich oddziałach BZWBK. Nie trzeba przy tym posiadać konta, ani korzystać z jakiegokolwiek innego produktu banku. Jedynym wymogiem jest minimalna wartość lokaty, która wynosi 5 tys. zł. Posiadacze kont osobistych z usługami bankowości internetowej BZWBK24 mogą zakładać lokaty Impet również za pośrednictwem internetu.

Od dzisiaj BZWBK znacząco podniósł także oprocentowanie lokat walutowych. W ich przypadku skala podwyżek jest równie wysoka jak w przypadku lokat Impet i wynosi od 0,5 do 3,2 punktu procentowego. Obecnie oprocentowanie lokaty 14-to dniowej w Euro wynosi 3,7% i rośnie wraz z okresem na jaki deponowane są pieniądze do 5% dla depozytów 12-to miesięcznych. Lokaty w dolarach amerykańskich zakładane na okresy od 14 dni do 12 miesięcy przyniosą posiadaczom od 3 do 4% (wyżej niż przed zmianą o ok. 2 p.p), a lokaty we frankach szwajcarskich pozwolą zarobić odpowiednio od 2,5 do 3,25%.Tags: