BZ WBK: nowe produkty inwestycyjne
20 października 2008 roku rozpocznie się subskrypcja Polisy Inwestycyjnej opracowanej przez Bank Zachodni WBK wraz z BZWBK-CU Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie.

Polisa Inwestycyjna to produkt strukturyzowany z pełną, 100-procentową ochroną kapitału, który pozwala na bezpieczne budowanie kapitału na przyszłość, a dodatkowo - w przeciwieństwie do innych produktów depozytowych i inwestycyjnych - zapewnia korzyści podatkowe.

Klienci, którzy wybiorą ten produkt będą mogli osiągnąć 150% udziału w wypracowanym zysku z inwestycji. Proponowana przez bank i jego spółkę ubezpieczeniową strategia inwestycyjna oparta jest o indeks BNP Paribas Platinum PLN ER, który umożliwia osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków na rynkach giełdowych. Dzieje się tak dzięki strategiom inwestycyjnym opartym na akcjach, towarach, walutach oraz zmienności indeksów giełdowych. Udział poszczególnych aktywów w portfelu oparty jest o zaawansowany mechanizm kontroli ryzyka, który pozwala na szybką reakcję nawet w dynamicznie zmieniających się warunkach. Skład portfela podlega bowiem cotygodniowej alokacji, co pozwala na dostosowanie się do aktualnej sytuacji na rynku i umożliwia korzystanie z okazji do pomnażania zgromadzonych środków, a jednocześnie ogranicza ewentualność straty.

Zaoferujemy klientom produkt strukturyzowany, który oprócz zwrotu kapitału umożliwi wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji na poszczególnych rynkach. Produkty strukturyzowane już na stałe wpisały się do naszej oferty. W przyszłym roku z pewnością pojawią się kolejne nowości - komentuje Krzysztof Jeske, dyrektor Sprzedaży Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych BZWBK.

Dużym atutem tego produktu jest polisa ubezpieczeniowa na życie, która zwalnia klientów z 19% podatku od zysków kapitałowych. Polisa nie podlega także podatkowi od spadków i darowizn - dodaje Paweł Zawisza, członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu BZWBK-CU Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

Subskrypcja na produkt będzie trwać od 20 października do 14 listopada i dotyczy 3,5-letniego okresu inwestycji. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 tysiące złotych.Tags: