BRE Bank: Najlepszy raport roczny.
BRE Bank zdobył pierwsze miejsce w kategorii instytucji finansowych, w konkursie The Best Annual Report 2006, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Dodatkowo BRE Bank otrzymał wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności spółki.

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych sporządzanych według najlepszych światowych standardów sprawozdań finansowych.

Jury, któremu przewodniczył profesor Waldemar Frąckowiak oceniało raporty ze względu na jakość sprawozdania zarządu z działalności, prawidłowe zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz przydatność raportów dla ich użytkowników. W kategorii instytucji finansowych główną nagrodę otrzymał BRE Bank, wyprzedzając BPH i Pekao S.A.

Poza głównymi nagrodami kapituła konkursu postanowiła przyznać dodatkowe wyróżnienia. Za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności spółki wyróżnienie otrzymały: BRE Bank oraz KGHM Polska Miedź.

Nagrodę, w imieniu BRE Banku, odebrał Jerzy Jóźkowiak, członek zarządu, dyrektor banku ds. finansów.

„Już od trzech lat BRE Bank stosuje się do międzynarodowych standardów rachunkowości, mając jednocześnie na uwadze, że przygotowywane przez nas dokumenty mają przede wszystkim służyć użytkownikom, inwestorom, analitykom oraz przedstawicielom mediów w lepszym poznaniu i zrozumieniu specyfiki naszego działania” – mówi Jerzy Jóźkowiak. „Warto zaznaczyć, że w tym roku, do sprawozdania rocznego po raz pierwszy dodaliśmy raport o społecznej odpowiedzialności biznesu. Chcemy w ten sposób podkreślać, że BRE Bank, chociaż skoncentrowany na swojej biznesowej działalności, jest też instytucją wrażliwą na problemy społeczne i świadomą swojej odpowiedzialności” - dodaje.

To już druga edycja konkursu organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W tym roku do konkursu przystąpiło 50 spółek, z czego ponad 30 dotarło do finału.

Nagrodzony raport roczny w wersji multimedialnej można zobaczyć na stronach portalu BRE Banku, w sekcji poświęconej Relacjom Inwestorskim.Tags: