Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczyna obsługę Klientów
14 stycznia 2009 roku Biuro Maklerskie Alior Banku udostępniło Klientom kompleksową ofertę usług brokerskich obejmującą: prowadzenie rachunku brokerskiego, pośrednictwo w zawieraniu transakcji instrumentami rynku kasowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku New Connect oraz pośrednictwo w zawieraniu transakcji derywatami na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczęło również wśród inwestorów korzystających z rozwiązań internetowych dystrybucję notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem aplikacji Notowania On Line 3, umożliwiającej m.in. dostęp do narzędzi analizy technicznej oraz depesz Polskiej Agencji Prasowej z rynku kapitałowego. Klienci otrzymali również dostęp do profesjonalnych materiałów analitycznych obejmujących analizy i rekomendacje przygotowywane przez analityków Biura oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Usługi brokerskie dostępne są dla Klientów w większości oddziałów Alior Banku na terenie całego kraju, poprzez system bankowości internetowej oraz Contact Center Biura Maklerskiego. Obecnie w 71 placówkach do dyspozycji Inwestorów pozostaje 170 dedykowanych Bankierów. Jest to tym samym jedna z największych sieci oddziałów, oferujących usługi brokerskie w Polsce. Wielką zaletą dla Klientów jest pełna integracja oferty i systemów Alior Banku i Biura Maklerskiego. Mogą oni aktywować wszystkie usługi finansowe w jednej placówce oraz korzystać z jednego, zintegrowanego Systemu Bankowości Internetowej, w którego skład wchodzą funkcjonalności bankowe i brokerskie.
Do dyspozycji Inwestorów pozostają także doświadczeni konsultanci Contact Center dedykowani tylko
do obsługi Klientów Biura Maklerskiego dostępni pod numerem telefonu 9503.

Biuro Maklerskie Alior Banku udostępniło też usługi maklerów VIP skierowane do aktywnych
i zamożnych klientów wymagających wszechstronnej i profesjonalnej obsługi w zakresie usług maklerskich. W ramach tej oferty Klienci będą korzystać z usług wysokiej klasy maklerów z długoletnim, praktycznym doświadczeniem na rynku kapitałowym, imiennie odpowiadających za kontakty i bieżącą obsługę Klientów objętych opieką maklerską.

Otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Dzięki pełnej integracji systemów Alior Banku i Biura Maklerskiego wolne środki pieniężne znajdujące się na rachunkach brokerskich automatycznie przekazywane są na rachunki bankowe Klientów, dzięki czemu Klienci posiadający Konta
z Lokatą Nocną mają lokowaną połowę swoich środków pieniężnych na 11% lokacie. Takie połączenie Konta Osobistego z rachunkiem brokerskim czyni rachunek brokerski najlepiej oprocentowanym rachunkiem brokerskim w Polsce.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronach Biura Maklerskiego.