BGK wprowadza nowy produkt - Pakiet Unijny
Od 1 sierpnia 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego dostępny jest Pakiet Unijny - kompleksowy pakiet produktów i usług bankowych niezbędnych przy realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Nowy, kompleksowy produkt adresowany jest do przedsiębiorców i JST realizujących projekty z wykorzystaniem środków unijnych. Minimalny zakres produktów udostępnianych przez Bank w ramach Pakietu Unijnego obejmuje rachunek projektu oraz zamiennie kredyt inwestycyjny lub kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Głównym atutem Pakietu Unijnego są korzystniejsze niż standardowe warunki cenowe, w tym marża i prowizja.

Korzyści dla posiadacza Pakietu Unijnego to:

zapewnione źródło finansowania, które zabezpiecza przed niebezpieczeństwem utraty refundacji,
możliwość skorzystania z kredytu obrotowego przeznaczonego na pokrycie podatku VAT,
elastyczny wybór produktów i usług.
W zależności od profilu przedsięwzięcia istnieje możliwość uzupełnienia Pakietu Unijnego o dodatkowe produkty, takie jak: gwarancje bankowe oraz wybrane produkty i usługi bankowości transakcyjnej (karty kredytowe, system bankowości elektronicznej BGK@24).

Więcej na temat Pakietu Unijnego na stronie internetowej www.bgk.com.pl.