Bank Pekao SA Bankiem Roku w Polsce
Bank Pekao SA został uhonorowany tytułem Najlepszego Banku w Polsce w roku 2008, przyznawanym przez magazyn „The Banker".

Jury konkursu w uzasadnieniu podkreśliło, że jest to nagroda nie tylko za dobre wyniki finansowe i systematyczny rozwój oferty produktowej, ale przede wszystkim za strategiczne działania związane z finalizacją procesu fuzji z częścią Banku BPH, na trwałe zmieniającą strukturę polskiego sektora bankowego.

Te prestiżowe nagrody zostały przyznane w Londynie po raz dziewiąty liderom sektora bankowego z ponad 140 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty. W szranki tegorocznego konkursu stanęło niemal 500 banków z całego świata, w tym kilka z Polski. Wyboru laureatów dokonało jury, w którego składzie zasiedli znawcy rynku kapitałowego i byli prezesi globalnych banków, a także redaktorzy naczelni magazynu. „The Banker" jest jednym z najbardziej prestiżowych magazynów opisujących świat bankowości, wydawanym nieprzerwanie od 1926 roku.

- Ta nagroda to kolejne już docenienie ogromnego wysiłku, jaki wszyscy pracownicy Banku włożyli w ciągu ostatnich dwóch lat w to, aby Pekao stało się wiodącą instytucją finansową w całym regionie - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, prezes Banku Pekao SA po odebraniu nagrody w Londynie. - Chcę też podkreślić, że czujemy się głęboko odpowiedzialni za to, aby Pekao odegrało istotną rolę w procesie stabilizowania sektora finansowego w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Głęboko wierzę, że relatywnie dobra sytuacja polskiej gospodarki w porównaniu do innych krajów europejskich, pomoże nam osiągać kolejne sukcesy w 2009 roku.

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec wyróżnień. Bank Pekao SA jako jedyna polska firma znalazł się również na liście finalistów prestiżowego międzynarodowego konkursu European Business Awards w kategoriach „Business of the Year", „Marketing Strategy of the Year" oraz "Employer of the Year". Nagrody te przyznawane są instytucjom z krajów Unii Europejskiej, które wyróżniają się swoimi osiągnięciami, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz wysokim poziomem etyki prowadzenia biznesu.