Bank Pekao rozpoczął piątą w tym roku subskrypcję produktów strukturyzowanych
Bank Pekao rozpoczął piątą w tym roku subskrypcję produktów strukturyzowanych w formie certyfikatów depozytowych, które tym razem oparte są o indeks WIG20. Nowe produkty inwestycyjne są dostępne w ramach subskrypcji prowadzonej w oddziałach Banku do dnia 28 sierpnia br.

Certyfikaty Strukturyzowane Rynku Polskiego umożliwiają czerpanie korzyści z inwestycji na rynku polskich akcji, zapewniając jednocześnie 100% ochrony kapitału na zakończenie inwestycji. Odsetki od inwestycji zależą od zachowania indeksu giełdowego WIG20 - grupującego akcje największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Jednocześnie każdy klient ma gwarancję, że po zakończeniu trwającej 3 lata inwestycji otrzyma - niezależnie od koniunktury giełdowej - co najmniej zwrot całości zainwestowanych środków.

- W ostatnich miesiącach obserwujemy ocieplenie klimatu inwestycyjnego wokół rynków akcji, w tym polskiego parkietu. Choć relatywnie dobra sytuacja polskiej gospodarki nie daje gwarancji wzrostów na warszawskiej giełdzie w najbliższych latach, to zwiększa prawdopodobieństwo, że w przypadku trwałej poprawy koniunktury w gospodarce światowej, polski rynek akcji będzie jednym z głównych ich beneficjentów. Niemniej jednak przy podejmowaniu inwestycji w akcje zawsze należy zachować daleko idącą ostrożność i pamiętać o istniejącym ryzyku.- tłumaczy Mateusz Gołąb, Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego, nadzorujący rozwój produktów inwestycyjnych w Banku Pekao SA. - Dlatego nasza propozycja jest skierowana do osób, które chcą czerpać korzyści z ewentualnych wzrostów na polskim rynku akcji, ale jednocześnie zależy im na bezpieczeństwie powierzanych środków i ograniczaniu ryzyka.

To już piata w tym roku subskrypcja produktów strukturyzowanych w formie certyfikatów depozytowych w Pekao. Wcześniej Bank oferował m.in. Certyfikaty Strukturyzowane Rynku Surowców i Rynku Amerykańskiego oraz Certyfikaty Strukturyzowane Rynku Złota i Rynku Chińskiego.

Subskrypcja Certyfikatów Strukturyzowanych Rynku Polskiego w Banku Pekao SA potrwa do 28 sierpnia 2009 r. Dzień emisji (rozpoczęcia inwestycji) został wyznaczony na 2 września 2009 r. Bank prowadzi dystrybucję produktu wspólnie z Domem Maklerskim Pekao. Sprzedaż prowadzona jest w ponad 630 wybranych placówkach Banku, w których funkcjonują Punkty Przyjmowania Zleceń (PPZ) DM Pekao. Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł, czyli 5 certyfikatów. Okres inwestycji - 3 lata, z możliwością wcześniejszego odkupu certyfikatu przez Bank w cyklach tygodniowych. Dodatkowe informacje dla Klientów, w tym pełna lista placówek prowadzących dystrybucję dostępne są na stronach www.pekao.com.pl oraz na infolinii Domu Maklerskiego Pekao.