Bank Nordea Liderem Polskiego Biznesu
Nordea Bank Polska oraz Prezes Włodzimierz Kiciński zostali uhonorowani tytułem Lidera Polskiego Biznesu. Nagrodzono w szczególności wysoką rentowność, nowoczesną ofertę produktową i inwestycje tworzące nowe miejsca pracy.

Prawie 100 mln zł zysku narastająco po 3 kwartałach 2008 roku, mimo intensywnych nakładów na otwarcie 60 nowych placówek, w których znalazło dodatkowo zatrudnienie ponad 300 osób w 2008 r., a także oferta produktowa uwzględniająca różnorodne potrzeby klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych, jak również wdrożenie bankowości elektronicznej dla osób z dysfunkcją wzroku zyskały uznanie członków jury konkursu Lider Polskiego Biznesu, organizowanego przez Business Centre Club, najbardziej prestiżową organizację zrzeszającą polskie przedsiębiorstwa.

Nordea od 2 lat realizuje projekt budowy sieci nowoczesnych placówek, wyposażonych w 24-godzinną strefę samoobsługową, w której do dyspozycji klientów udostępnia bankomat, wpłatomat, dostęp do Internetu oraz linię telefoniczną do infolinii banku. Plany Grupy Nordea przewidywały otwarcie 150 nowych oddziałów do końca 2009 r. Realizacja przebiega zgodnie z planem – na koniec 2008 roku otwarto łącznie 100 placówek.

Pomimo intensywnych nakładów na rozwój sieci (otwarcie jednej placówki to koszt między 0,5 a 1 mln zł), bank znacznie obniżył wskaźnik kosztów w stosunku do dochodów do 64,6 proc. dzięki konsekwentnej polityce inwestycyjnej i szczegółowej kontroli wydatków. Równocześnie następował rozwój bazy klientów oraz portfela kredytowego i depozytowego.

- Tytuł Lidera Polskiego Biznesu jest dla nas wielkim zaszczytem. Chcemy być postrzegani jako instytucja innowacyjna, proponująca nowe, oryginalne rozwiązania. Naszym prawdziwym sukcesem w 2008 roku była jednoczesna realizacja wzrostu zysku, intensywna rozbudowa sieci oraz poprawa efektywności mierzona relacją kosztów do dochodów. Połączenie tych elementów to wyjątkowe osiągnięcie banku. Stale poszerzamy również ofertę produktową. To, co uważam za nasz szczególny sukces, to stworzenie bankowości elektronicznej dla osób z dysfunkcją wzroku. Tworząc bankowość elektroniczną dla osób niewidomych udało nam się poszerzyć rynek. Osoby, które były dotychczas z niego wykluczone – w tym przypadku właśnie osoby niewidome i niedowidzące nie mogły bezpośrednio, samodzielnie korzystać z produktów i usług bankowych, zostały do tego rynku włączone. Pokonując bariery, stworzyliśmy możliwości. Dla ekonomisty to niezwykle rzadki moment w życiu zawodowym i powód do dumy dla pracowników naszej banku. Ich entuzjazm i praca zostały dostrzeżone na rynku i nagrodzone – powiedział Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska.

Już kilkaset osób niewidomych korzysta z bankowości elektronicznej. Nordea, jako pierwszy bank w Europie, wprowadził innowacyjne bezpłatne rozwiązanie ułatwiające osobom niedowidzącym i niewidomym korzystanie z jego strony internetowej oraz wszystkich funkcji serwisu transakcyjnego.

Personel call centre przeszedł specjalistyczne szkolenie przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi, a od kilku miesięcy jednym z konsultantów jest także osoba niewidoma. Bank wprowadził też udogodnienia dla niepełnosprawnych w placówkach. Wszystkie nowootwierane są dostosowane do ich obsługi, a bankomaty mają oznakowanie alfabetem Braille’a.

Serwis dla osób z dysfunkcją wzroku powstał przy współpracy z wiodącym na światowym rynku oprogramowania syntetyzującego mowę producentem –trójmiejską firmą IVO Software. Firma ta została wyróżniona w konkursie Gdyński Biznesplan – organizowanym przez Urząd Miasta Gdyni. Nordea Bank jest partnerem tego konkursu od samego początku, czyli od 2002 roku i tym samym wspiera cenne inicjatywy i rozwój biznesu w regionie.

Business Centre Club organizuje konkurs Lider Polskiego Biznesu od osiemnastu lat. Jego zadaniem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.