Bank BPH i GE Money Bank zamierzają połączyć się w tym roku i potwierdzają długoterminowy cel wejścia do czołówki banków uniwers
Bank BPH i GE Money Bank poinformowały dziś, że są na dobrej drodze do połączenia w IV kwartale 2009 r., pod warunkiem uzyskania zgody KNF. GE Capital Global Banking potwierdził też przekonanie o dobrych perspektywach polskiego rynku oraz zamiar budowy jednego z wiodących banków uniwersalnych.

- Jesteśmy zadowoleni z postępów przygotowań do integracji obu banków, która zbliży nas do osiągnięcia pozycji w pierwszej piątce banków na polskim rynku. Pozycja GE Money Banku w consumer finance w połączeniu z silną marką Banku BPH oraz jego doświadczeniem w bankowości uniwersalnej, w segmentach: detalicznym, MSP i klientów korporacyjnych, już teraz stanowią bardzo dobrą kombinację. Pomimo obecnej sytuacji makroekonomicznej wierzymy w polską gospodarkę i jesteśmy przekonani, że nasze perspektywy na tym rynku są bardzo obiecujące - powiedział Robert Green, Dyrektor Finansowy GE Capital Global Banking, na spotkaniu w Warszawie.

- Połączony Bank będzie miał wyższy potencjał rozwoju: pełną ofertę produktową, zróżnicowane kanały dystrybucji, większą bazę klientów i doskonałą kadrę. Naszą aspiracją jest tworzenie długoterminowych, owocnych relacji z klientami poprzez zupełnie nowe podejście do usług bankowych, oparte na przewidywaniu i rozumieniu potrzeb klienta na każdym etapie jego życia. Budujemy silny Bank uniwersalny z mocną pozycją konkurencyjną w segmencie consumer finance, dążąc do osiągnięcia pozycji w pierwszej piątce banków w strategicznych segmentach rynku - powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH. David Kay, p.o. Prezesa Zarządu GE Money Banku, dodał - Pomimo niesprzyjających warunków, już dziś widzimy silne synergie pomiędzy naszymi bankami, dające nam rozległe możliwości cross-sellingu, a także ograniczania kosztów. Spodziewając się, że trudna sytuacja ekonomiczna utrzyma się do przyszłego roku, będziemy nadal ostrożnie zarządzać portfelem, koncentrując się na kontrolowaniu kosztów oraz na sfinalizowaniu fuzji naszych banków.

Na dzień fuzji połączony Bank będzie miał: 319 oddziałów własnych, 150 placówek partnerskich działających na zasadzie franczyzy, 11 centrów korporacyjnych, 18 centrów MSP oraz 250 mobilnych agentów dedykowanych do tego segmentu, a także 2 700 placówek agencyjnych i 3 300 punktów sprzedaży ratalnej. Według założeń Strategii, do roku 2012 sieć dystrybucji obejmie: 337 oddziałów własnych, 350 placówek partnerskich, 11 centrów korporacyjnych, 25 centrów MSP oraz 350 mobilnych agentów dla tego segmentu, jak również 2 300 placówek agencyjnych i 2 800 punktów sprzedaży ratalnej. Strategia Banku oparta będzie na zapewnianiu dostępu do produktów i usług poprzez wykorzystanie wielokanałowej sieci dystrybucji, z mocnym akcentem na bankowość internetową i telefoniczną, a liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrośnie z 400 tys. w 2009 roku do planowanych 1,5 mln w 2012 roku.

Połączony Bank aspiruje do zdobycia pozycji banku pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz średniej wielkości klientów korporacyjnych. Do 2012 roku połączony Bank zamierza umocnić swoją pozycję na rynku bankowości dla MSP, zdobywając 10% udział w kredytach dla tego segmentu. Na rynku detalicznym aspiracją połączonego Banku jest 11% udział w segmencie kart kredytowych, 8% udział w kredytach gotówkowych i 4% udział w kontach osobistych oraz utrzymanie 30% udziału w segmencie kredytów ratalnych, a także 7% udział w kredytach hipotecznych. Bank zamierza również intensywnie rozwijać bankowość korporacyjną powiększając udział w rynku kredytów i rozwijając nowoczesne produkty bankowości transakcyjnej. Celem połączonego Banku jest także zdobycie 7% udziału w negocjowanych podstawowych produktach skarbowych, oferowanych w walutach obcych, a także 4% udziału w depozytach klientów indywidualnych, MSP i klientów korporacyjnych.

Józef Wancer wyjaśnił, że celem Banku jest wykorzystanie synergii, efektu skali oraz optymalizacja efektywności, dlatego też w tym roku podjęto szereg działań w celu zapewnienia Bankowi bezpiecznej pozycji w niekorzystnych warunkach ekonomicznych i dobrej kondycji do przyszłego wzrostu. Działania te obejmowały optymalizację sieci oddziałów, restrukturyzację (centralizację back-office i procesów posprzedażowych, a także restrukturyzację zatrudnienia) oraz zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów i procedur odzyskiwania należności.

- Choć działania te miały istotny wpływ na nasze tegoroczne wyniki finansowe, Bank jest obecnie w dobrej formie, co zapewni nam silną pozycję konkurencyjną w momencie poprawy sytuacji ekonomicznej – dodał Józef Wancer. – Naszą ambicją jest osiągniecie do 2012 roku wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 17% lub więcej oraz wskaźnika kosztów do dochodów (Cost/Income) poniżej 50%.

Robert Green poinformował także, że Zarządy i Rady Nadzorcze Banku BPH i GE Money Banku ustaliły parytet wymiany akcji na poziomie 1,189, ekwiwalentnym do parytetu z września 2008 roku. Wiąże się to z obniżeniem liczby akcji GE Money Banku dokonanym w grudniu 2008 roku, co było nominalną zmianą bez wpływu na kondycję finansową GE Money Banku. Oznacza to, że za jedną akcję GE Money Banku akcjonariusze otrzymają 1,189 akcji Banku BPH. Obecny współczynnik przekłada się również na taką samą strukturę akcjonariatu przyszłego połączonego Banku, jak przy współczynniku ustalonym w ubiegłym roku: po fuzji GE stanie się właścicielem 87,2% akcji, podczas gdy inni akcjonariusze będą posiadali 12,8% akcji połączonego Banku. Niezależnym doradcą Banku BPH w tym procesie był JP Morgan plc, który także wydał tzw. fairness opinion do warunków połączenia. GE Money Bankowi doradzał niezależnie Goldman Sachs International.

***

Bank BPH jest bankiem uniwersalnym obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Klientów korporacyjnych. Bogata oferta produktowa uwzględnia m.in.: kredyty, w tym hipoteczne, karty płatnicze, rachunki oszczędnościowe i depozytowe, usługi maklerskie i produkty skarbowe oraz zarządzanie aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI. Klienci korzystają z sieci ponad 200 własnych oddziałów, a także placówek partnerskich, z alternatywnych kanałów dystrybucji opartych na nowoczesnych rozwiązaniach internetowych i telefonii komórkowej oraz Call Center. Bank BPH jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej szczegółów na www.bph.pl.

GE Money Bank działa w Polsce od stycznia 2005 roku. Powstał w wyniku połączenia GE Capital Banku i GE Banku Mieszkaniowego, działających na rynku od połowy lat dziewięćdziesiątych. Bank oferuje m.in. kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe i konsumpcyjne, kredyty na zakup towarów i usług w systemie sprzedaży ratalnej, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, program finansowania sprzedaży samochodów używanych (GEpard), karty kredytowe.
Centrala Banku znajduje się w Gdańsku, a jego produkty oferowane są zarówno w sieci placówek, jak i u współpracujących z bankiem pośredników kredytowych, dealerów, deweloperów i w sieciach sprzedaży detalicznej. Misją GE Money Banku jest zaspokajanie finansowych potrzeb ludności i małych przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług o najwyższej jakości i szybkość działania. Więcej informacji na stronie www.gemoneybank.pl.

GE Capital Global Banking oferuje sprawdzone i elastyczne rozwiązania finansowe klientom w 26 krajach świata. Od kart kredytowych i kredytów gotówkowych po finansowanie zakupu samochodów, produkty oszczędnościowe i inne nowoczesne produkty finansowe, GE Capital Global Banking od lat skutecznie pomaga swoim klientom i partnerom w osiąganiu celów biznesowych i realizacji marzeń.
Global Banking jest częścią GE Capital, finansowej części korporacji General Electric. General Electric oferuje szerokie spektrum produktów i usług klientom i firmom na całym świecie. Więcej informacji na temat GE Capital i GE znajduje się na stronie internetowej www.ge.com.