Ankieta ING: Rządowe priorytety według Klientów
Najbardziej doskwiera nam kondycja publicznej służby zdrowia oraz stan polskich dróg i kolei – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród Klientów ING Banku Śląskiego.

W ankiecie, którą w dniach 20 – 27 października przeprowadziliśmy na stronie ING BankOnLine, odpowiedzi udzieliło ponad 18 tys. osób. Na pytanie „Co w pierwszej kolejności powinien zrobić rząd premiera Donalda Tuska”, 43% respondentów odpowiedziało, że najważniejsze jest zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania systemu publicznej opieki zdrowotnej, 34% przyznało palmę pierwszeństwa poprawie infrastruktury drogowej i kolejowej, a 14% za priorytet uznało reformę polityki energetycznej. Wreszcie 8% badanych chciałoby, aby pierwszoplanowym zadaniem dla rządu była budowa stadionów na Euro 2012.

Analizę wyników można przeprowadzić używając dwóch kryteriów – stopnia dotkliwości problemów oraz wykonalności reform. Jeśli ankietowani Klienci kierowali się w swoich odpowiedziach przede wszystkim stopniem dotkliwości czy też wysokością ponoszonych kosztów, nic dziwnego, że stan służby zdrowia i infrastruktury komunikacyjnej zostały uznane najbardziej palącymi problemami. Utrudnienia i frustracje związane z zaległościami w tych obszarach są bowiem najbardziej i najczęściej odczuwalne. Stopień uciążliwości kondycji publicznej służby zdrowia uwypuklają wyniki jednej z poprzednich ankiet ING, w której ponad połowa (54%) spośród ponad 23 tys ankietowanych Klientów zapytanych o zgodę na częściową płatność za usługi medyczne zgodziłaby się takie koszty ponieść.

Możemy przypuszczać, że gdyby nasza ankieta została przeprowadzana w innym czasie, np. po „zakręceniu kurka” Polsce przez dostawców surowców energetycznych, prawdopodobnie więcej naszych Klientów wskazałoby na priorytet przeprowadzenia reformy sektora energetycznego. Podobnie opinia badanych mogłaby być inna po podwyżce cen prądu wymuszonej koniecznością nabywania przez podmioty polskiego sektora energetycznego pozwoleń na emisję CO2.

Być może jednak osoby badane kierowały się przy wyborze priorytetów dla rządu Donalda Tuska stopniem wykonalności reform. Prowadzona obecnie dyskusja publiczna na temat prywatyzacji szpitali sugeruje, że reforma służby zdrowia ma szansę zostać wdrożona jeszcze za kadencji obecnego rządu. Doświadczenie nakazuje z dużą ostrożnością podchodzić do możliwości dotrwania projektów reform do kolejnej kadencji Parlamentu. Tymczasem wprowadzenie zmian w polityce energetycznej może wydawać się sprawą długofalową, wykraczającą poza rok wyborczy 2011.

Zastanawia natomiast stosunkowo niski odsetek osób zainteresowanych sprawną budową stadionów na Euro 2012. Zadanie, jeśliby uznać by je jako priorytetowe wydaje się być wykonalne. Zatem ewentualność pokazania się Europie z nienajlepszej strony nie jest traktowane jako duża niedogodność - najwyraźniej ryzyko nadszarpnięcia dumy narodowej musi ustąpić miejsca uciążliwościom bardziej przyziemnym.