Alior Bank startuje 17 listopada 2008 roku.
Alior Bank rozpocznie obsługę Klientów w 80 placówkach oraz 8 centrach biznesowych na terenie całego kraju już w listopadzie. 16 listopada wystartuje ogólnopolska kampania promocyjna banku.

W rocznicę złożenia do Komisji Nadzoru Bankowego (obecnie Finansowego) wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, Alior Bank rozpoczyna obsługę wszystkich segmentów Klientów. Prace związane z uruchomieniem działalności operacyjnej trwały niecały rok! Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i oczekiwania Klientów 28 października Alior Bank zaprosił pierwszych Klientów do 18 oddziałów, otwartych m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i przyjął już ok 100 milionów złotych depozytów. "To wyjątkowo ważny dzień dla wszystkich pracowników Alior Banku. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu całego zespołu rozpoczynamy działalność i udostępniamy naszym Klientom wyróżniającą się na rynku ofertę. Odpowiadamy na oczekiwania Klientów, którzy szczególnie obecnie potrzebują bezpiecznego banku, działającego w oparciu o zasady tradycyjnej i racjonalnej bankowości." – powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Alior Banku.

Strategia i zasady zrównoważonego rozwoju

Alior Bank zamierza budować pozycję rynkową w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Podstawę polityki informacyjnej i komunikacji z Klientami, stanowi transparentność. Klienci zawsze otrzymują informacje o tym, z czego składa się ich zysk i zysk banku, jednocześnie wskazywane i wyjaśnianie są im wszelkie ryzyka produktowe, a zapisy w umowach sformułowane są prostym i zrozumiałym językiem. Bank dzieli się także z Klientami informacjami o bieżącej sytuacji
i planach na przyszłość. Zrównoważony rozwój portfela depozytów i kredytów w oparciu o wskaźnik 1,5:1, stała rezerwa 500 mln złotych płynnych aktywów oraz brak spekulacyjnych inwestycji, w tym w jakiekolwiek toksyczne aktywa, zapewniają bezpieczeństwo Alior Banku. "W Alior Banku mamy zespół bardzo doświadczonych specjalistów od ryzyka. Wprowadziliśmy też wiele rygorystycznych, konserwatywnych metod jego oceny. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby w obecnej sytuacji rynkowej zapewnić pełne bezpieczeństwo i zyskowność dla naszych Klientów." – powiedział Niels Lundorff, Wiceprezes ds. Ryzyka i Finansów. Stabilność gwarantuje również wysoki kapitał własny w wysokości 1,5 mld zł, który plasuje Alior Bank, już od początku działalności, wśród dziesięciu największych banków w Polsce. Kapitał ten umożliwia samowystarczalność finansową, bez konieczności zaciągania linii kredytowych na rynku międzybankowym oraz dużą rezerwę środków na finansowanie długotrwałego rozwoju. "Dzięki wysokim kapitałom własnymi Alior Bank ma zapewnioną możliwość stabilnego, długotrwałego rozwoju." – dodała Helene Zaleski, Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Alior Bank od początku kieruje się odpowiedzialnym podejściem do biznesu, kształtując ofertę produktową i zasady działania zgodnie z opiniami i propozycjami Klientów, kładąc nacisk na rozwój długotrwałych relacji z Klientami, zapewniając godne warunki pracy i rozwój pracowników oraz dbając o ochronę środowiska. Bank postawił na rzetelne i kompetentne doradztwo. Bankierzy zawsze oferują Klientom konkretne rozwiązania, dopiero po dokładnym zbadaniu ich potrzeb, jednocześnie nie są oni rozliczani z produktowych celów sprzedaży. Obecnie w banku zatrudnionych jest 1300 doświadczonych specjalistów.

Średni staż ich pracy w instytucjach finansowych przekracza osiem lat. Ponad 985 z nich to pracownicy oddziałów, 20% z nich stanowią bankierzy Klienta biznesowego, 37% – Klienta indywidualnego, 18% – Klienta zamożnego. Do końca 2010 roku kadra banku zwiększy się do 3500 osób. "Filarem naszego działania są kompetentni i doświadczeni bankierzy, którzy są w stanie zaoferować naszym Klientom rzetelne doradztwo na najwyższym poziomie. Pracownicy oraz zasady bezpiecznego i przejrzystego działania to najważniejsze wyróżniki Alior Banku." – powiedział Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Alior Banku. Odpowiedzialna polityka rozwoju przejawia się również w przedsiębiorczości i innowacyjności, której celem jest oferowanie Klientom najnowocześniejszych i zarazem najbezpieczniejszych rozwiązań technicznych.