6 tysięcy nowych uczniów w Akademii Misia Ratownika na Podkarpaciu
Na terenie województwa podkarpackiego rusza właśnie projekt społeczno-edukacyjny „Akademia Misia Ratownika”, realizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, wspólnie z Kredyt Bankiem i TUiR Warta. Jego celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem najmłodszych, a także ich ochrona przed przemocą czy uzależnieniami. W akcji, która potrwa od października 2008 r. do marca 2009 r. weźmie udział 6 tys. uczniów z 44 szkół podstawowych na Podkarpaciu.

Akademia Misia Ratownika to autorski projekt Stowarzyszenia Laboratorium Troski adresowany do dzieci ze szkół podstawowych objętych nauczaniem początkowym. Patronat honorowy nad projektem objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda Podkarpacki, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Poprzednia edycja projektu w województwie małopolskim była realizowana w ramach rządowego programu MSWiA ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci prawidłowych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa podczas cyklu zajęć z przedstawicielami służb ratowniczych: policji, pogotowia i straży pożarnej. Zajęcia dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożeń związanych z przestępczością (ćwiczenia z zakresu asertywności), profilaktyki przeciwpożarowej, a także ochrony zdrowia i podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci uczą się prawidłowo oceniać niebezpieczeństwo i reagować w przypadku zagrożenia, np. jak wezwać karetkę pogotowia, pod jaki numer zadzwonić, by poprosić o pomoc. Podczas zajęć wśród dzieci są przeprowadzone również badania wzroku, słuchu i lateralizacji (ręczności).
Bohaterem projektu jest już rozpoznawalna postać Misia Ratownika, który komunikuje się z dziećmi przesyłając im sympatyczne, pełne dobrych rad i niespodzianek listy.

- Zajęcia z Misiem Ratownikiem polegają nie tyle na nauczaniu, co na uświadomieniu dzieciom zagrożeń i modelowaniu prawidłowych wzorców reakcji. Poprzez bajki i symbole dzieci uczą się asertywności, która jest nie tylko umiejętnością odmawiania, ale i proszenia o pomoc – opowiada Jolanta Żeglecka, prezes Stowarzyszenia Laboratorium Troski.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu Kredyt Banku i Warty w projekcie uczestniczyło już 6 tys. dzieci z województwa małopolskiego, które poznały, że Akademia Misia Ratownika to wspólna ze służbami ratownictwa, pełna radości zabawa, nie mająca nic wspólnego z przymusem zajęć szkolnych. Projekt był realizowany w małopolskich szkołach od września 2007 r. do marca 2008 r.

- W roku szkolnym 2008/2009 wspieramy realizację projektu w kolejnych regionach. W Małopolsce akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Liczymy, że na Podkarpaciu i Mazowszu będzie podobnie. Bo Akademia to lekcje inne niż wszystkie – dzieci, ucząc się poprzez zabawę, z radością przyswajają nową wiedzę. To najlepszy sposób, by uświadomić im zagrożenia, nauczyć ich prawidłowych zachowań. Chcemy, by nabyte umiejętności dzieci świadomie wykorzystywały na co dzień. To nasza wspólna troska, by najmłodsze pokolenie było bezpieczne i odpowiedzialne – powiedziała Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku i Warty.

Uczestnictwo Kredyt Banku i Warty w kolejnej edycji projektu pozwala na jego realizację w województwie mazowieckim i podkarpackim dla 12 tys. dzieci.