3-miesięczna lokata w AIG Banku na 8,50%
Rośnie oprocentowanie lokat AIG Banku – zarówno krótkoterminowych, jak i rocznych. Oprocentowanie lokaty promocyjnej na 3 i 6 miesięcy sięgnęło 8,50% w skali roku, niezależnie od wysokości zdeponowanego wkładu.

Oprocentowanie lokaty promocyjnej wynosi obecnie 8,50% przy 3 lub 6 miesiącach trwania lokaty oraz 7,50% przy lokacie 12-miesięcznej. Dodatkowymi atutami lokaty są: niski wkład minimalny – można ją założyć już od kwoty 1000 PLN, oraz dostępność – można ją otworzyć w każdym oddziale AIG Bank Polska Finanse dla Domu. Założenie i prowadzenie rachunku jest nieodpłatne.

AIG Bank podwyższa również oprocentowanie pozostałych produktów depozytowych znajdujących się w ofercie banku. Oprocentowanie lokaty rocznej Direct + wzrasta do 7,50%, a oprocentowanie krótkookresowych lokat 3 i 6-miesięcznych wynosi 8,50%, przy minimalnym wkładzie w wysokości 5000 PLN.

Lokaty na nowych warunkach można założyć od 10 października 2008 r.