1 200 000 000 w mPLANIE
W pierwszym półroczu 2007 roku mBank udzielił Klientom kredytów hipotecznych na kwotę 1,2 mld PLN.

Zgodnie z zapowiedziami, w II kwartale br. utrzymana została dynamika sprzedaży kredytów hipotecznych w ramach mPLANU - w okresie od początku kwietnia do końca czerwca Klienci mBanku otrzymali niemal 600 mln PLN na cele mieszkaniowe.

W III kwartale tego roku planujemy utrzymać sprzedaż na podobnym poziomie, który osiągaliśmy w ostatnich dwóch kwartałach 2007 roku - mówi Przemysław Sieradzki, kierujący Wydziałem Planów Finansowych mBanku.

W przypadku nowoprzyznawanych kredytów sukcesywnie zwiększa się udział kredytów złotowych. Obecnie już blisko 40% kredytów hipotecznych przyznawanych jest w złotówkach.

Zaletą kredytu hipotecznego w PLN w mBanku jest mechanizm bilansujący - odkładane przez Klienta oszczędności na rachunku bilansującym zmniejszają kwotę kredytu, od której naliczane są odsetki. Dzięki temu Kredytobiorca może znacznie obniżyć koszt obsługi kredytu, pomniejszając jego odsetki.

Prosty kalkulator korzyści, związanych z bilansowaniem, dostępny jest na stronach mBanku.

Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie Klientów kredytami hipotecznymi w złotówkach. Wzrost popularności naszej lokalnej waluty w mBanku spowodowany jest chęcią lokowania przez Klientów nadwyżek finansowych na koncie bilansującym, które pozwala w elastyczny sposób zarządzać swoimi oszczędnościami, znacznie obniżając koszty obsługiwanego zobowiązania hipotecznego - dodaje Przemysław Sieradzki.

Zauważalne jest zmniejszenie się tempa wzrostu cen mieszkań w Polsce, połączone z nieznacznym osłabieniem popytu, spowodowanym wzrostem kosztów obsługi zobowiązania zarówno w walucie polskiej, jak i franku szwajcarskim. Przeprowadzone przez Banki Centralne Polski i Szwajcarii podwyżki podstawowych stóp procentowych na pewno nie będą w tym roku ostatnimi. Wzrost kosztów zobowiązań finansowych ogranicza dostępność produktów kredytowych dla osób, których dochody nie wystarczają na prawidłową obsługę uruchamianego zobowiązania. W wyniku zmniejszenia liczby potencjalnych Klientów, nadal będziemy obserwować wysoki poziom konkurencji pomiędzy bankami w obszarze kredytów hipotecznych. Będzie to jednak połączone z zaostrzaniem polityki kredytowej, w szczególności w obszarze badania zdolności kredytowej dla prawidłowej obsługi zobowiązania - mówi Sieradzki.

Kredyt hipoteczny w mBanku przyznawany jest w PLN, CHF, USD i EUR na okres nawet do 45 lat. mPLAN może być przeznaczony również na refinansowanie i konsolidację kredytów zaciągniętych w innych bankach.Tags: