Zmiany w mPLANIE hipotecznym w mBanku
24 listopada br. mBank zmienił warunki udzielania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

W związku z wycofaniem się części banków z udzielania kredytów we franku szwajcarskim i niesłabnącym popytem oraz dbając o właściwą strukturę walut w portfelu kredytów hipotecznych, mBank podjął decyzję o zmianie warunków udzielania kredytu we franku szwajcarskim.

Zmiany dotyczą warunków oceny zdolności do spłaty, oprocentowania kredytu oraz udzielania kredytu na 80 % wartości nieruchomości.

Wszystkie złożone przez Klientów wnioski kredytowe zostaną przeanalizowane ponownie, według nowych kryteriów, a osoby, które nie będą spełniać warunków przyznania kredytu we frankach, otrzymają propozycje kredytów w innej walucie.

Wszystkie kredyty, do których podpisano umowy kredytowe, zostaną udzielone zgodnie z warunkami podanymi w umowach.

Oferta kredytów udzielanych w euro, dolarach i złotówkach pozostaje bez zmian. Umożliwia kredytowanie do 100% wartości nieruchomości.

Aktualne stawki oprocentowania znajdują się w serwisie mBanku.

Kredyt hipoteczny udzielany w złotówkach w mBanku to innowacyjny produkt, wykorzystujący mechanizm bilansujący. Bilansowanie pozwala na obniżanie oprocentowania kredytu nawet o kilka punktów procentowych, przy wpływach na rachunek bieżący eKONTO. Każda złotówka, która jest zdeponowana na rachunku bieżącym obniża kwotę kredytu, tym samym obniża jego koszt.

Kredyty hipoteczne udzielane w walutach obcych nie posiadają mechanizmu bilansującego. Niezależnie od waluty kredytu, mBank nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku, przewalutowanie i wcześniejszą spłatę. Maksymalny okres spłaty wynosi obecnie 45 lat.

mBank to otwarta platforma finansowa dla klientów indywidualnych i firm; dla tych, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu realnych korzyści i wygody. mBanku zapewnia dostęp do szerokiej oferty bankowej, ubezpieczeniowej oraz do usług inwestycyjnych i telekomunikacyjnych. Dążeniem mBanku jest ciągłe ulepszanie i poszerzanie gamy usług, dzięki którym Klienci będą mieć swobodny dostęp do najkorzystniejszej oferty.Tags: