Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego po I półroczu 2008 r.
W I półroczu 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 407,5 mln zł w porównaniu z 335,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 23,7% w porównaniu z 20,5% przed rokiem. Jednocześnie bank poprawił relację kosztów do dochodów – wskaźnik C/I obniżył się do poziomu 62,6% z 64,1% w I półroczu 2007 roku.

Zysk netto banku w II kwartale wyniósł 233,8 mln zł w porównaniu z 167,8 mln zł w tym samym okresie ub.r.

- W I półroczu kontynuowaliśmy strategię zmierzającą do wzrostu liczby klientów, wartości depozytów, intensyfikacji sprzedaży produktów kredytowych, jednocześnie utrzymując wysoką jakość obsługi oraz rozwijając przejrzystą ofertę produktową. W efekcie w tym okresie zanotowaliśmy ok. 13,9-proc. wzrost dochodów z działalności operacyjnej oraz 21,6-proc. wzrost zysku netto. Nastąpiła również poprawa podstawowych wskaźników efektywności – ROE, ROA i C/I – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Na uwagę zasługuje wzrost depozytów po stronie detalicznej oraz korporacyjnej, który łącznie wyniósł 24% w porównaniu w pierwszą połową 2007 roku. W efekcie utrzymaliśmy wysoki 9,4-proc. udział w rynku depozytów gospodarstw domowych. W minionym półroczu zanotowaliśmy również dynamiczny 32-proc. przyrost wartości kredytów – zarówno udzielonych klientom indywidualnym jak i firmom. Wpłynęło to na poprawę udziału w rynku kredytów dla klientów korporacyjnych, który na koniec czerwca br. wyniósł 6,3% wobec 5,8% przed rokiem. - Powyższe rezultaty osiągnęliśmy głównie dzięki wzrostowi liczby klientów. Na koniec czerwca liczba klientów detalicznych osiągnęła poziom 2,4 mln, co oznacza wzrost o 276,6 tys. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Sukcesem okazało się wprowadzone na początku tego roku bezpłatne konto Direct, które wybrało prawie 86 tys. klientów. To potwierdza, że konsumenci wybierają produkty proste, przejrzyste, bez ukrytych opłat, a zadaniem banku jest ułatwianie im życia. To strategiczne podejście będziemy kontynuować w kolejnych latach – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

Osiągnięcia Grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego w I półroczu 2008 roku:

*
wzrost wartości depozytów o 24% do 47 478 mln zł z 38 257 mln zł na koniec czerwca 2007 roku,

- depozyty klientów detalicznych – wzrost o 28% do 30 477 mln zł z 23 835 mln zł na koniec czerwca 2007 roku, w tym m.in. wzrost o 29% wartości środków na OKO do 20 800 mln zł z 16 184 mln przed rokiem,- depozyty klientów korporacyjnych – wzrost o 18% do 17 001 mln zł z 14 422 mln zł na koniec czerwca 2007 roku,

*
wzrost wartości kredytów o 32% do 20 521 mln zł z 15 580 mln zł na koniec czerwca 2007 roku,

- kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 51% do 5 651 mln zł z 3 740 mln zł na koniec czerwca 2007 roku, w tym 79-proc wzrost złotowych kredytów hipotecznych do 3 015 mln zł z 1 689 przed rokiem,- kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 26% do 14 870 mln zł z 11 840 mln zł na koniec czerwca 2007 roku

*
wzrost liczby klientów detalicznych o 13% do 2 410 tys. z 2 133 tys. na koniec czerwca 2007 roku,

- wzrost liczby rachunków bieżących o 12% do 1 222,8 tys. (tym 86 tys. kont Direct) z 1 093,9 tys. na koniec czerwca 2007 roku,

*
wzrost wartości portfela umów Asset Based Lending (leasing, faktoring oraz finansowanie nieruchomości komercyjnych) o 160% do 1 116 mln zł z 430 mln na koniec czerwca 2007 roku.
Prezentacja wyników finansowych