Wyniki finansowe Banku BGŻ – po trzech kwartałach 2007 roku
Od początku stycznia do końca września 2007 roku Bank BGŻ, wg nieaudytowanych danych, osiągnął zysk netto w wysokości 149,2 mln zł, a zysk brutto 170,8 mln zł. Jest to odpowiednio o 41 i 58 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Zdecydowaną poprawę wyników obserwujemy we wszystkich obszarach – zarówno bankowości korporacyjnej jak i detalicznej – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes Banku BGŻ. Dodał, że na koniec III kwartału o 23 proc., do niemal 400 mln zł, wzrósł wynik z tytułu odsetek, a o 19 proc., do 152 mln zł, wynik z tytułu prowizji.

Rośnie udział Banku BGŻ w rynku kredytów mieszkaniowych. Pod koniec września 2007 roku wynosił on 2,5 proc. wobec 1,9 proc. rok wcześniej.

W 2007 roku kontynuowany był zapoczątkowany w połowie 2006 roku dynamiczny wzrost portfela kredytów i depozytów przedsiębiorstw. Wolumeny kredytów klientów instytucjonalnych rosły do końca września ok. 2 razy szybciej niż w całym sektorze bankowym. W końcu września wartość portfela kredytowego brutto klientów instytucjonalnych była na poziomie 10,2 mld zł (wzrost o 40 proc. wobec września 2006 roku), a wartość depozytów wyniosła 7,1 mld zł (wzrost o 27 proc. wobec września 2006 roku).

Na koniec trzeciego kwartału 2007 roku bank posiadał fundusze własne stanowiące kapitał dostępny na pokrycie ryzyka bankowego na poziomie 1 mld 708 mln zł. Poprawiła się jakość całego portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych był na poziomie 4,8 proc., wobec 10,4 proc. na koniec września 2006 roku. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 11,4 proc. w porównaniu do wymaganego minimum 8 proc.
• Bank BGŻ posiada sieć 263 placówek. Klienci banku mogą za darmo wypłacać gotówkę z ponad 2040 bankomatów.
• Według stanu na koniec września 2007 roku Bank BGŻ prowadził 501 tysięcy kont osobistych
• Liczba wydanych kart płatniczych (dla klientów detalicznych i korporacyjnych) wyniosła 548 tysięcy.Tags: