Wyniki finansowe Banku BGŻ – pierwsze półrocze 2007
Od początku stycznia do końca czerwca 2007 roku Bank BGŻ, wg nieaudytowanych danych, osiągnął zysk netto w wysokości 92,4 mln zł, a zysk brutto 99,5 mln zł. Jest to odpowiednio o 23 i 29 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Z miesiąca na miesiąc obserwujemy stopniową poprawę naszych wyników. Zawdzięczamy to przede wszystkim rosnącym przychodom z obsługi przedsiębiorstw oraz kontynuacji dynamicznego wzrostu sprzedaży kredytów mieszkaniowych – powiedział Jacek Bartkiewicz prezes Banku BGŻ. Dodał, że wzrost zysku związany jest także z zakończoną w maju tego roku zmianą organizacji placówek i aktywizacją sprzedaży produktów i usług.

Rośnie udział Banku BGŻ w rynku kredytów mieszkaniowych. Pod koniec czerwca 2007 roku wynosił on 2,3 proc. wobec 1,7 proc. rok wcześniej. Od stycznia do czerwca br. Bank BGŻ udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości 932 mln zł wobec 1 mld 336 mln zł w całym 2006 roku. Zadłużenie klientów z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosiło w końcu czerwca br. 2 311 mln zł.
Jednocześnie poprawiła się jakość całego portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych był na poziomie 5,6 proc., wobec 11,5 proc. na koniec czerwca 2006 roku.

W 2007 roku kontynuowany był zapoczątkowany w połowie 2006 roku dynamiczny wzrost portfela kredytów i depozytów przedsiębiorstw. Wolumeny kredytów i depozytów klientów instytucjonalnych rosły w pierwszym półroczu ok. 2 razy szybciej niż w całym sektorze bankowym. W końcu czerwca wartość portfela kredytowego brutto podmiotów sektora niefinansowego była na poziomie 9,1 mld zł (wzrost o 41 proc. wobec czerwca 2006 roku), a wartość depozytów wyniosła 5,1 mld zł (także wzrost o 41 proc. wobec czerwca 2006 roku).

W połowie 2007 roku bank posiadał fundusze własne stanowiące kapitał dostępny na pokrycie ryzyka bankowego na poziomie 1 mld 704 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 12,8 proc. w porównaniu do wymaganego minimum 8 proc.
• Bank BGŻ posiada sieć 263 placówek. Klienci banku mogą za darmo wypłacać gotówkę z ponad 1 900 bankomatów.
• Według stanu na koniec czerwca 2007 roku Bank BGŻ prowadził 492 tysiące kont osobistych, a dostęp do bankowości internetowej miało blisko 90 tysięcy klientów detalicznych
• Liczba wydanych kart płatniczych (dla klientów detalicznych i korporacyjnych) wyniosła 549 tysięcy.Tags: