Więcej na lokatach złotówkowych w Nordea
Nordea Bank Polska od 1 października zmienił oprocentowanie produktów depozytowych.

Rachunki:
• Nordea Progres w PLN
Standard/Klienci Brązowi Klienci Srebrni Klienci Złoci
Pakiet na starcie
do 4.999,99 zł 3,20% (bez zmian) 3,30% (bz) 3,40% (bz)
5 000 – 49 999,99 zł 3,60% (wzrost) 3,75% (wzrost) 3,90% (wzrost)
50.000 zł i powyżej 4,00% (wzrost) 4,10% (wzrost) 4,25% (wzrost)

• Nordea Progres w USD
Standard/Klienci Brązowi Klienci Srebrni Klienci Złoci
Pakiet na starcie
do 4.999,99 USD 2,00% (bez zmian) 2,50% (bz) 3,00% (bz)
5 000 – 49 999,99 USD 3,50% (obniżka) 3,75% (obniżka) 4,00% (obniżka)
50 000 USD i powyżej 4,00% (obniżka) 4,10% (obniżka) 4,25% (obniżka)

Lokaty:
• Nordea lokata o zmiennym oprocentowaniu na okres:
7 dni 2,00% (bez zmian)
14 dni 2,00% (bez zmian)
1 miesiąca 3,00% (bez zmian)
2 miesięcy 3,10% (bez zmian)
3 miesięcy 3,80% (wzrost)
6 miesięcy 4,00% (wzrost)
12 miesięcy 3,50% (wzrost)
24 miesięcy 3,50% (wzrost)

• Nordea lokata o stałym oprocentowaniu na okres:
1 miesiąc do 20 000 zł 3,30% (bez zmian)
1 miesiąc powyżej 20 000 zł 3,40% (bez zmian)
3 miesięcy do 20 000 zł 4,10% (wzrost)
3 miesięcy powyżej 20 000 zł 4,25% (wzrost)
6 miesięcy do 20 000 zł 4,40% (wzrost)
6 miesięcy powyżej 20 000 zł 4,50% (wzrost)

• Nordea lokata rentierska na okres:
6 miesięcy 3,30% (wzrost)
9 miesięcy 3,40% (wzrost)
12 miesięcy 3,40% (wzrost)

• Nordea lokata dynamiczna dla:
1 miesiąca 3,10% (wzrost)
2 miesiąca 3,25% (wzrost)
3 miesiąca 3,30% (wzrost)
4 miesiąca 3,35% (wzrost)
5 miesiąca 3,40% (wzrost)
6 miesiąca 3,45% (wzrost)
7 miesiąca 3,50% (wzrost)
8 miesiąca 3,55% (wzrost)
9 miesiąca 3,60% (wzrost)
10 miesiąca 3,65% (wzrost)
11 miesiąca 3,70% (wzrost)
12 miesiąca 4,10% (wzrost)

• Nordea lokata eDepozyt na okres:
1 miesiąca 3,50% (bez zmian)
3 miesięcy 4,25% (wzrost)
6 miesięcy 4,50% (wzrost)