Raiffieisen Bank Polska: Wzrost oprocentowania depozytów.




Od 18 sierpnia 2008 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. podnosi oprocentowanie wybranych lokat terminowych oraz konta lokacyjnego Plus.

Raiffeisen Bank Polska S.A. zdecydował się na kolejne zwiększenie atrakcyjności najpopularniejszych produktów oszczędnościowych, by zaoferować Klientom bezpieczny i wysoki zysk.

Nowe stawki oferowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. dotyczą lokat o oprocentowaniu stałym:
lokaty jednomiesięcznej (od kwoty 5.000 zł), której oprocentowanie wynosi 6,00%;
lokaty trzymiesięcznej (od kwoty 5.000 zł), której oprocentowanie wynosi 6,10%,
konta lokacyjnego Plus, którego oprocentowanie rośnie do 5,30%.