PZU Ubezpieczenie Majątkowe
   UBEZPIECZENIR MAJĄTKOWE

 


1. UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy budynków  i lokali mieszkalnych, w których nie jest wykonywana  działalność gospodarcza.

Zakres ubezpieczenia:
PZU S.A. ubezpiecza:

  • budynki w stadium użytkowania lub budowy (dotyczy np. jednorodzinnego domu mieszkalnego wraz z garażem, budynkiem gospodarczym, szklarnią); istnieje także możliwość ubezpieczenia ogrodzenia posesji,  
  • budowle (namioty i tunele foliowe, ogrodzenia, nawierzchnie placów i  podjazdów, wiaty, szopy),
  • lokale mieszkalne, 
  • obiekty małej architektury (elementy wyposażenia posesji takie jak altany, baseny, pergole, fontanny); ponadto można ubezpieczyć także nagrobki cmentarne,
  • instalacje dodatkowe (alarmowe, zraszające, oświetleniowe, bramofony itp.
  • Zakresem ochrony objęte są wszystkie podstawowe zdarzenia losowe takie jak ogień, huragan, powódź, itd. ( także dewastacja),  które spowodowały szkody w mieniu.

Korzyści

Osoby ubezpieczające budynki i lokale mieszkalne w PZU S.A.  otrzymują bezpłatnie pakiet świadczeń Assistance Dom. PZU S.A. gwarantuje także niezmienną sumę ubezpieczenia  przez cały okres ubezpieczenia - niezależnie od tego, czy szkoda nastąpiła, czy nie.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny, bądź na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). W przypadku umów rocznych ciągłość ochrony zostaje zachowana przez opłacenie składki na następny okres w ciągu 30 dni po zakończeniu dotychczasowego okresu ubezpieczenia (tzw. trzynasty miesiąc).

Pobierz:

pzu pzu OWU_majatkowe_budynkow_lokali_osob_fizycznych [54 KB]


2. INNE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PZU