Previor - Ubezpieczenia na życie
previor

UBEZPIECZENIE NA ZYCIE

 


1. WSTEP

opieka medyczna

« Ubezpieczenie tańsze niż myślisz ! »
« Mini składka, MAXI ochrona »

miniMAX jest terminowym ubezpieczeniem na życie, które zabezpiecza Ciebie oraz Twoich bliskich przed wypadkami, które niesie ze sobą życie (śmierć, inwalidztwo częściowe lub całkowite). Dzięki miniMAX korzystasz z wysokiej sumy ubezpieczenia bez obciążania swojego portfela.

 


2. KORZYŚCI

 • previorBardzo atrakcyjna składka: już od 10zł miesięcznie.
 • Ochrona od wielu zdarzeń .
 • Bez kwestionariusza medycznego.
 • Rezygnacja możliwa w każdej chwili.
 • Elastyczność w wyborze daty płatności składki.
 • Możliwość cedowania praw z tytułu umowy ubezpieczenia (np. na rzecz banku z tytułu spłaty kredytu...).
 • Możliwość dostępu do serwisu obsługi Klienta : www.prevoir.pl.
 • Bezpłatna ochrona tymczasowa.
 • Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany podatek dochodowy ani podatek od spadku.

 


3. SCHEMAT WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Na przykładzie składki miesięcznej w wysokości 10 zł.

previor

 


4. WARUNKI UMOWY I OPŁACANIE SKŁADEK

 • Warunki zawarcia umowy
  • Okres trwania umowy : 1 rok
  • Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie ukończył 55 roku życia.
 • Opłacanie składek
  • Częstotliwość opłacania składki : miesięczna
  • Jedyną formą opłacania składek jest polecenie zapłaty :
  • Przejrzysta i pewna: składka jest automatycznie pobierana z Twojego konta bankowego,
  • Elastyczna: wybór daty polecenia zapłaty,
  • Praktyczna: bez utrudnień i zbędnych formalności z Twojej strony.