Porywająca Siła Zysków - nowa lokata z Funduszami PKO/Credit Suisse
PKO Bank Polski zaoferował klientom nowy produkt depozytowy - lokatę połączoną z Funduszem PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio, która daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Gwarantowane, stałe oprocentowanie części depozytowej wynosi aż do 8,00%.

PKO Bank Polski zaoferował klientom nowy produkt depozytowy - lokatę połączoną z Funduszem PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio, która daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Gwarantowane, stałe oprocentowanie części depozytowej wynosi aż do 8,00%.

Założenie Lokaty Porywająca Siła Zysków daje możliwość wzięcia udziału w konkursie i wygrania Opla Astry z panoramiczną szybą przednią lub jednego z 10 telewizorów plazmowych Panasonic, 7 zestawów kina domowego Panasonic i 15 odtwarzaczy z nagrywarką DVD Panasonic. Promocja trwa od 13 czerwca do 26 lipca 2007 r.
Lokata składa się z części depozytowej (12-miesięcznej lokaty o stałym oprocentowaniu) oraz części inwestycyjnej. Lokata gwarantuje stały zysk z części depozytowej wynoszący do 8% w ostatnim z czterech kwartalnych okresów. Dzięki doświadczeniu doradców inwestycyjnych, lokata zapewnia także dynamiczne pomnażanie oszczędności w ramach Funduszu Strategicznej Alokacji – sfio, inwestującego w inne fundusze PKO/CREDIT SUISSE: PKO/CREDIT SUISSE - Akcji – fio, Akcji Nowa Europa – fio, Akcji Małych i Średnich Spółek – fio, Zrównoważony – fio, Stabilnego Wzrostu – fio, Obligacji – fio, Obligacji Długoterminowych – fio, Skarbowy – fio i Światowy Fundusz Walutowy – sfio z wydzielonymi subfunduszami, w którego skład wchodzą: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD, Papierów Dłużnych EURO oraz Małych Spółek Japońskich JPY.
Przykładowe zyski wybranych Funduszy w ramach, których inwestowane są aktywa funduszu PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio: PKO/CS Akcji – fio 128,43%*, PKO/CS Zrównoważony – fio 56,60%* i PKO/CS Obligacji – fio 12,04%*.

Zasady udziału w konkursie:
Osoby, które w terminie promocji (od 13 czerwca do 26 lipca br.) założą LOKATĘ Porywająca Siła Zysków , mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są: Opel Astra z panoramiczną szybą przednią, 10 telewizorów plazmowych Panasonic, 7 zestawów kina domowego Panasonic i 15 odtwarzaczy z nagrywarką DVD Panasonic.
Należy tylko zaproponować hasło nawiązujące do promocji lokaty Porywająca Siła Zysków (maks. w 10 słowach) wypełnić kupon konkursowy i wysłać do 3 sierpnia 2007 r. (liczy się data dotarcia kuponu do adresata) na adres: skr. poczt. 263, 00-987 Warszawa 4, z dopiskiem PKO BP – LOKATA Porywająca Siła Zysków. Wygrywają osoby, które prześlą najciekawsze propozycje haseł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2007 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub listem poleconym. Szczegółowy regulamin promocji dostępny na stronie www.pkobp.pl

* Wzrost wartości jednostki uczestnictwa PKO/CREDIT SUISSE Akcji – fio, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – fio oraz PKO/CREDIT SUISSE Obligacji-fio (przed pobraniem opłat) w terminie 31.05.2004 r. – 31.05.2007 r. Historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w fundusz PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio, znajduje się na stronie internetowej www.pkotfi.pl, a także u dystrybutorów. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią skrótu prospektu Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji – sfio.