Ponad 34 tysiące kredytów dla studentów z Banku BGŻ
Bank BGŻ w ciągu ostatnich 8 lat udzielił 34.074 kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPiKS). Łączna wartość tych kredytów to ponad 292 miliony zł.

– Z kredytów najczęściej korzystają studenci pierwszych lat. Ponad połowę kredytów w ubiegłym roku akademickim przyznaliśmy studentom I roku, 19% - studentom II roku, zaś 12% studentom III roku – powiedziała Mariola Jarnutowska kierownik wydziału w departamencie produktów detalicznych w Banku BGŻ. Z ponad 34 tysiąca osób, które podpisały umowę z Bankiem BGŻ obecnie 70 proc. korzysta z kredytu.

Najczęściej kredytowani przez Bank BGŻ są studenci uniwersytetów (39%), politechnik (16%) i niepaństwowych szkół wyższych (15%). Najbardziej popularne w ostatnim roku akademickim - wśród kredytobiorców Banku BGŻ - były kierunki studiów: pedagogika, zarządzanie i ekonomia oraz prawo i administracja.
Najmniej bank udzielił kredytów studentom wyższych szkół muzycznych, plastycznych oraz szkół morskich.
Preferencyjny kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich mogą otrzymać ci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Nie ma znaczenia rodzaj studiów (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie czy doktoranckie) ani system prowadzonej nauki (stacjonarne, niestacjonarne). Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż dwa lata po ukończeniu nauki. Miesięczna rata spłaty kredytu równa jest połowie miesięcznych wypłat, co powoduje, że spłata trwa dwa razy dłużej niż okres wypłacania pieniędzy.
Oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskonta weksli NBP (obecnie jest to 2,5 proc. w skali roku) i jest naliczane tylko w okresie spłaty kredytu. Prowizja przygotowawcza to 1 proc. od każdej miesięcznej raty kredytu. Kredyt studencki może być przeznaczony na dowolny cel, np. zakup pomocy naukowych, zakwaterowanie czy wyżywienie.
Studenci zainteresowani otrzymaniem kredytu na rozpoczynający się rok akademicki powinni złożyć wniosek w Banku BGŻ do 15 listopada 2007 r.Tags: