Połączenie DnB NORD i BISE w listopadzie
Banki: DnB NORD Polska i BISE uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na połączenie. Dzięki temu, po zarejestrowaniu w sądzie uchwał połączeniowych Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwały zostały podjęte pod koniec września), Bank DnB NORD formalnie połączy się z BISE.

Proces połączenia DnB NORD i BISE przebiega zgodnie z harmonogramem. Liczymy, że podjęte we wrześniu uchwały WZA dotyczące fuzji uda się szybko zarejestrować, tak aby w listopadzie będzie działał już jeden bank, powiedział Jarosław Dąbrowski, łączący funkcję prezesa zarządów DnB NORD i BISE, a docelowo – prezes zarządu połączonego banku.

Po połączeniu bank będzie działał pod marką DnB NORD. Nowy bank będzie obsługiwał wszystkich klientów, których do tej pory obsługiwały oba banki oddzielnie: duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, klientów detalicznych – w tym mikrofirmy. Bank będzie dysponował siecią 50 placówek oraz sześcioma regionalnymi centrami bankowości korporacyjnej, a także siecią agencji tanich opłat Monetia (ok. 200 placówek). Będzie też świadczył usługi biura maklerskiego.

W planach banku jest stopniowe poszerzanie oferty we wszystkich segmentach, dalsza rozbudowa sieci placówek bankowych, w tym sieci Monetia. Strategicznym celem połączonego banku jest wejście do pierwszej „15” największych polskich banków, w ciągu 3 do 5 lat, z ROE na poziomie 15%.

Grupa Bankowa DnB jest większościowym udziałowcem BISE od kwietnia tego roku. W tej chwili DnB NORD posiada ponad 97% akcji BISE, docelowo chce być jedynym akcjonariuszem tego banku.