Oświadczenie Fortisu w sprawie transakcji zawartej z rządem Holandii
Rząd Holandii podjął decyzję o zakupie Fortis Bank Nederland (Holding) NV łącznie z aktywami w ABN AMRO oraz z działalnością ubezpieczeniową.
Rząd Holandii nabył Fortis Bank Nederland (Holding) łącznie z udziałem Fortisu w RFS Holding, czyli udziały w ABN AMRO, Fortis Verzekeringen Nederland NV (działalność ubezpieczeniowa) oraz Fortis Corporate Insurance NV
Całkowite zaangażowanie wynosi 16,8 mld euro
Decyzja została zaakceptowana przez holenderski bank centralny
W efekcie tej transakcji, grupę Fortis tworzą: Fortis Insurance Belgia, Fortis Insurance International oraz działalność bankowa z wyjątkiem Fortis Bank Nederland (Holding) NV

Rząd Holandii nabył Fortis Bank Nederland (Holding) NV łączenie z udziałem
w RFS Holding reprezentującym udziały Fortisu w ABN AMRO, Fortis Verzekeringen Nederland NV (działalność ubezpieczeniowa) oraz Fortis Corporate Insurance NV za kwotę 16,8 mln euro.

Transakcja ta zastępuje poprzednio ogłoszoną inwestycję rządu holenderskiego w Fortis Bank Nederland Holding NV o wartości 4 mld euro.

Informacje na temat transakcji można znaleźć również w komunikacie prasowym rządu Holandii: Dutch State acquires Fortis Nederland - Government.nl

Kolejne szczegóły dotyczące transakcji upublicznione zostaną w stosowym czasie.
Fortis Bank Polska SA jest częścią belgijskiego Fortis Bank SA/NV.
W związku z tym decyzja rządu holenderskiego nie ma bezpośredniego wpływu na bieżącą działalność Fortis Bank Polska.