Nordea rośnie w Gdyni
Nordea Bank Polska wybuduje w Gdyni centrum produkcyjne IT, które będzie wykonywało zlecenia dla regionu: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji. W Gdyni powstanie też centrum zapasowe IT banku.

Centrum powstanie na działce przylegającej do centrali banku przy ul. Kieleckiej w Gdyni, wniesionej przez miasto w formie aportu do Nordea Bank Polska, w zamian za akcje nowej emisji objete w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Miasta Gdynia.

– Decyzja o rozbudowie banku w Gdyni jest naturalną konsekwencją naszych związków z miastem od początków historii banku jako Banku Komunalnego – mówi Włodzimierz Kiciński, prezes zarządu Nordea Bank Polska. – Po przejęciu banku przez Nordeę i kolejnych fuzjach pozostawiliśmy tutaj centralę prawną, siedzibę zarządu i centrum rozwoju produktów i usług bankowych. Teraz chcemy rozwijać się dalej – lokując w Gdyni specjalistyczne centrum produkcyjne IT pracujące dla Polski, krajów bałtyckich i Rosji, oraz centrum zapasowe IT banku. Sprzyja temu trójmiejskie zaplecze akademickie, kształcące fachowców najwyższej klasy.

Zakończenie budowy centrum planowane jest do 2012 roku.

Nordea Bank Polska przeżywa okres bardzo dynamicznego rozwoju. W ciągu najbliższych 2-3 lat bank uruchomi 150 nowych placówek w największych polskich miastach. W wyniku projektu rozwoju sieci czterokrotnie powiększy się sieci sprzedaży usług i produktów Nordea, a zatrudnienie w banku znajdzie 800 nowych pracowników. Zarząd Nordea zakłada, że do 2011 roku, dzięki przyspieszonej ekspansji na polskim rynku, przychody banku potroją się.