MultiBank: Ubezpieczenie obniży marżę
Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat. Warto podnieść swój komfort i zapewnić sobie bezpieczne życie z kredytem. Jeżeli dodatkowo bank może zaoferować nam niższą marżę, korzyść jest podwójna.

Program ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego to nowa propozycja przygotowana przez MultiBank i BRE Ubezpieczenia. Produkt gwarantuje spłatę 6 rat kredytowych w chwili, gdy kredytobiorca lub współkredytobiorca ulegnie poważnej chorobie i 12 rat w przypadku utraty pracy. Jeżeli jeden z kredytobiorców straci pracę lub zachoruje, ubezpieczenie pokryje pełną sumę miesięcznych zobowiązań. Dodatkowo, Klienci, którzy przystąpią do programu ubezpieczeniowego otrzymają niższą marżę.

- Klienci, którzy skorzystają z ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego mogą liczyć na obniżenie marży banku, doliczanej do stawek LIBOR i WIBOR - wyjaśnia Hubert Pałgan, odpowiedzialny za produkty hipoteczne w MultiBanku – Jednorazowa składka ubezpieczeniowa za pierwsze 24 miesiące jest kredytowana przez bank i wynosi 1,5% całości kredytu. Po upływie dwóch lat, Klient może dalej korzystać z produktu, ponosząc miesięczny koszt w wysokości 4% raty kredytowej. W efekcie, za kilkadziesiąt złotych, uzyskujemy bardzo solidne zabezpieczenie miesięcznych zobowiązań, które zagwarantuje stabilność w przypadku przejściowych kłopotów finansowych – dodaje Pałgan

Produkt jest dostępny zarówno dla osób, które są zatrudnione na czas określony lub nieokreślony jak i Klientów prowadzących własną, pozarolniczą działalność gospodarczą. Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy kredytowej i stanowi 6 bądź 12 krotność ustalonych w umowie miesięcznych rat kredytu. W przypadku utraty pracy, suma ubezpieczenia odnawia się do pełnej kwoty, jeżeli pomiędzy jedną i kolejną utratą pracy upłynęło, co najmniej 24 miesiące. Liczba zdarzeń objętych ubezpieczeniem jest nieograniczona w trakcie trwania całego okresu kredytowania, pod warunkiem nieprzerwanego opłacania składki. Klienci mogą uzyskać świadczenia z tytułu obydwu przypadków, niezależnie od liczby kredytobiorców.

Ubezpieczenie jest dostępne dla Klientów, którzy po 24.08.2007 złożą wniosek o kredyt bądź pożyczkę hipoteczną z minimum pięcioletnim okresem spłaty. Proces przystąpienia do programu jest uproszczony i polega na złożeniu oświadczenia przez kredytobiorców. Bank nie wymaga od Klientów przedstawiania badań lekarskich oraz dodatkowych zabezpieczeń w postaci umów cesji z praw polisy.

Informacje dodatkowe:

Plany Finansowe MultiBanku

Kredyt Hipoteczny MultiBanku, łączący w sobie zalety różnych bankowych produktów, które razem dają nieosiągalne wcześniej możliwości. W Planach Finansowych oszczędności i miesięczne wpływy na rachunku bieżącym obniżają wysokość kredytu a tym samym zmniejszają miesięczne obciążenia. Dowolność spłat oraz swoboda wykorzystania kredytu gwarantują pełną elastyczność działania. Korzystając z Planów Finansowych Klient otrzymuje również wszystkie kolejne kredyty w niskiej cenie i bez prowizji za udzielenie.

BRE Ubezpieczenia

Projekt BRE Ubezpieczenia narodził się w czerwcu 2006 roku, kiedy to powstała spółka BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.. Następnie utworzono towarzystwo ubezpieczeń BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które otrzymało licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 19.12.2006 roku.Przedmiotem działalności BRE Ubezpieczenia TU S.A. są ubezpieczenia majątkowe i osobowe.Firma specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego. Wykorzystując silne strony partnerów, tworzy nowoczesne rozwiązania, umożliwiające Klientom zakup szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych w prosty i przejrzysty sposób, zarówno w modelu tradycyjnym (placówki partnera) jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi (model direct).Tags: