MultiBank: Dźwignia dla zysku
Inwestorzy z MultiBanku mogą korzystać z MultiEmisji, dźwigni finansowej na zakup akcji spółek debiutujących na warszawskim parkiecie.

Podstawowym celem kredytu jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej pozwalającej na złożenie dyspozycji kupna papierów wartościowych za kwotę przewyższającą środki własne. Kredyt ma zastosowanie w szczególności w ofertach, w których spodziewany jest popyt znacznie przewyższający podaż. Dzięki dźwigni finansowej, inwestorzy będą mięli szansę na zakup większej ilości papierów wartościowych w przypadku redukcji.

- Pierwszym krokiem do uzyskania kredytu jest podpisanie umowy ramowej w placówce MultiBanku. Jej zawarcie nie wiąże się z żadną opłatą natomiast daje możliwość skorzystania z dodatkowych środków w trakcie obowiązywania oferty publicznej, dla której przewidziany jest kredyt MultiEmisja – mówi Daniel Matuszak, specjalista Centrum Oszczędzania MultiBanku – Warunkiem skorzystania z MultiEmisji jest posiadanie MultiKonta oraz aktywnej Usługi Maklerskiej. Zarządzanie kredytem odbywa się za pośrednictwem Internetu lub multilinii. Najbliższą okazją do skorzystania z nowej propozycji będzie emisja akcji spółki Seco/Warwick S.A. - dodaje

W dniu składania wniosku o podwyższenie kwoty kredytu nie jest wymagane posiadanie deklarowanych środków własnych na rachunku MultiKonto - kredyt zostanie podwyższony do kwoty wnioskowanej bez względu na dostępne saldo na MultiKoncie. Wykorzystanie środków z kredytu do złożenia zapisu będzie możliwe jedynie łącznie z deklarowaną wpłatą własną.

Spłata kredytu i odsetek odbywa się za pośrednictwem MultiKonta, powiązanego z Usługą Maklerską – wskazanego w ramowej umowie kredytowej. Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu składając odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem serwisu transakcyjnego MultiBanku lub multilinii. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami najpóźniej w ostatecznym dniu spłaty kredytu wskazanym
w Generalnej Decyzji Kredytowej.

Informacje dodatkowe:

MultiEmisja dla Seco/Warwick S.A.
oprocentowanie 7,05%
dźwignia - do 100% środków własnych
minimalna kwota kredytu - 10 000 zł
przyjmowanie wniosków - 16-21 listopada 2007
uruchomienie kredytów - 22 listopada 2007
przewidywany termin spłaty - 28 listopada 2007
ostateczny termin spłaty - 18 stycznia 2008

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu MultiEmisja, zlecenia na zakup akcji powinni złożyć w dniu 22 listopada po uruchomieniu kredytu. Złożenie zlecenia zapisu na akcje przed uruchomieniem kredytu spowoduje zablokowanie środków własnych i uniemożliwi złożenie zapisu przy wykorzystaniu kredytu.

Akcje spółki Seco/Warwick w ofercie publicznej na rynku pierwotnym.

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy tylko w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Harmonogram oferty
Do 14 listopada 2007 - Podanie do publicznej wiadomości przedziału Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
15 listopada 2007 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Zamkniętej
16-19 listopada 2007 do godz. 15:00 - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
19 listopada 2007 - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży
20-22 listopada 2007 - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
23 listopada 2007 - Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji
W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW
W ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i w Transzy Zamkniętej

Prowizja maklerska od zleceń zapisów wynosi 0%

Klienci Usługi maklerskiej MultiBanku mogą składać zapisy za pośrednictwem:
Internetu – korzystając z zakładki „Oferta publiczna”
multiliniiTags: