Lukas Bank - Kredyt Gotówkowy
KREDYT GOTÓWKOWY w LUKAS BANK


1. WSTĘP

bank

Kredyt gotówkowy Lukas Banku pozwoli Ci na:

wymarzone wakacje, remont domu, wyposażenie mieszkania, studia, kurs językowy, kupno samochodu, finansowanie innych wydatków...


2. ZALETY KREDYTU

 • Nie musisz mieć stałej pracy
 • A wszystko bez zbędnych formalności!
 • szybkie pożyczki - w 15 minut możesz otrzymać gotówkę do ręki!
  • od 500 zł do 30 000 zł
  • okres kredytowania do 48 miesięcy
 • wysokie kwoty:
  • nawet do 80 000 zł
  • okres kredytowania do 72 miesięcy
 • pożyczki na spłatę innych kredytów:
  • nawet do 50 000 zł
  • okres kredytowania do 48 miesięcy
 • specjalne warunki dla:
  • nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, policji, wojskowych, prawników
  • emerytów i rencistów


3. JAK OTRZYMAĆ KREDYT

Aby uzyskać kredyt gotówkowy LUKAS Banku skorzystaj z jednej z poniższych możliwości:LUKASlinia 0 801 33 00 11


4. WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać kredyt wystarczy, że przestawisz dowód osobisty oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.
W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
  Pobierz dokument w formacie PDF (70 kB)
 • emeryci:
  ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
 • renciści:
  decyzja o przyznaniu świadczenia oraz ostatni odcinek renty lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
 • prowadzący gospodarstwo rolne:
  zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub kserokopia* nakazu płatniczego oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 6 miesięcy
 • inne źródła dochodu:
  według indywidualnych ustaleń z LUKAS

*) oryginał do wglądu


5. OPROCENTOWANIE

Kredyt dla posiadaczy konta w LUKAS Banku

Jeśli masz konto w LUKAS Banku i wpłacasz na nie od 6 miesięcy co najmniej 800 PLN możesz liczyć na preferencyjne warunki kredytu.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 22.11.2007r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 500 zł do 80 000 zł 8,5 - 16,5%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

W rozumieniu art.7 ust.1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20.07.2001 roczna rzeczywista stopa oprocentowania (tzw. APR) wynosi średnio od dziewiętnastu i osiemdziesięciu czterech setnych procent do trzydziestu i czterdziestu ośmiu setnych procent. Stawki te są szacunkowe, a ich faktyczna wartość zależy od wysokości kredytu, historii kredytowej klienta, okresu kredytowania oraz miejsca zawarcia Umowy pożyczki.


Szczegółowe informacje - zadzwoń 0 801 33 00 11


Kredyt gotówkowy dla wszystkich

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.
Obowiązują od dnia 22.11.2007r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 500 zł do 80 000 zł 8,5 - 20,0%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Wysokość oprocentowania zależy od historii kredytowej kredytobiorcy. Klientom, którzy zaciągnęli już kredyt za pośrednictwem LUKAS Banku i terminowo go spłacali oferujemy niższe oprocentowanie.

W rozumieniu art. 7 ust 1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20.07.2001 r. roczna rzeczywista stopa procentowa (tzw.APR) wynosi średnio od dwudziestu jeden i czterdziestu sześciu setnych procent do średnio czterdziestu jeden i dziewięciu dziesiątych procent. Stawki te są szacunkowe, a ich faktyczna wartość zależy od wysokości kredytu, historii kredytowej klienta, okresu kredytowania oraz miejsca zawarcia Umowy pożyczki.


Szczegółowe informacje - zadzwoń 0 801 33 00 11