La vie en rose – malarskie portrety klasyków piosenki francuskiej w Galerii Banku BISE
Od dzisiaj do końca listopada w Galerii Banku BISE przy ul. Dubois 5a na warszawskim Muranowie można oglądać wystawę prac malarskich Kasi Stanny – portrety największych gwiazd muzyki francuskiej lat 50.,60. i 70.

Kasia Stanny jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obroniła w roku 2004 na Wydziale Grafiki w pracowni projektowania plakatu prof. Mieczysława Wasielewskiego. Przygotowała także aneksy z fotografii i rysunku. Jest autorką plakatów Stowarzyszenia Bibliotek Polskich oraz plakatu na 50-lecie Filmoteki Narodowej. Laureatka wielu prestiżowych konkursów malarskich i fotograficznych.

Związana emocjonalnie z Francją, od lat zafascynowana piosenką francuską, stworzyła serię malarskich portretów gwiazd piosenki francuskiej: m.in. Edith Piaf, Jacquesa Brela, Juliette Greco, Yves Montanda, Charlesa Aznavoura, Joe Dassin, Gilberta Beacaud i wielu innych. Obrazy prezentowane podczas wystawy powstały w latach 2000-2005 – patronat nad tym projektem sprawował dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie Marc Nouschi i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

Miłośników piosenki francuskiej i dobrego malarstwa zapraszamy do Galerii Banku BISE od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.00 do końca listopada.
Bank BISE SA został utworzony w roku 1990. Od początku jego celem było wspomaganie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji i stowarzyszeń. Do kręgu jego działalności należy też obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych. BISE dysponuje siecią 50 placówek bankowych. Od kwietnia 2006 roku BISE jest jedynym polskim członkiem Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych. 22 grudnia 2006 główni akcjonariusze BISE (ARP S.A. i Crédit Coopératif) podpisali z grupą bankową DnB Nord umowę sprzedaży 76,3% akcji BISE. 26 kwietnia transakcja zakupu akcji BISE została dokonana i Bank BISE wszedł do Grupy DnB Nord. W listopadzie Bank BISE zostanie włączony do struktur Banku DnB NORD Polska i pod ta nazwą będzie dalej funkcjonował na polskim rynku.

GALERIA Banku BISE działa od roku 1998 roku w warszawskiej siedzibie Banku BISE przy ulicy Dubois 5A. Jej zadaniem jest prezentacja prac artystycznych powstałych w kręgu organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń. W ciągu dziewięciu lat istnienia, w Galerii BISE odbyło się 37 wystaw.Tags: