Jeszcze więcej na kontach i lokatach w Toyota Bank!
Toyota Bank zmienia oprocentowania lokat terminowych i konta oszczędnościowego. Oprocentowanie środków na koncie wzrasta do 6,10%. Natomiast klienci biznesowi mogą liczyć na zyski z lokat aż do 6,60%.

Z dniem 1 września 2008 r. Toyota Bank zmienia oprocentowanie oferty oszczędnościowej dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę zasługuje aktualne oprocentowanie konta oszczędnościowego, które zarabia do 6,10%. Dzięki temu oferta banku należy do ścisłej czołówki rachunków o najwyższym oprocentowaniu na rynku. Biorąc pod uwagę aktualną zmienną sytuację na rynkach finansowych, konto oszczędnościowe w Toyota Bank jest atrakcyjną alternatywą dla średnioterminowego oszczędzania, które gwarantuje bieżący i szybki dostęp do środków oraz brak ryzyka stopy procentowej.Tabela 1. Oprocentowanie konta oszczędnościowego


Po podwyżce oprocentowania lokat największe zyski przyniosą depozyty lokowane na 12 miesięcy. Niemniej jednak bank rekomenduje także oszczędzanie w ramach lokat 6-cio miesięcznych, które również oferują solidne zyski. Oprocentowanie lokat Toyota Bank jest naliczane w każdym dniu oszczędzania od daty wpływu środków na rachunek, bez bezodsetkowego okresu tzw. subskrypcji. Szczegółowa Tabela Oprocentowania lokat przedstawiona jest poniżej:Tabela 2. Oprocentowanie lokat terminowych dla klientów indywidualnych


Wraz ze zmianą oprocentowania dla klientów indywidualnych Toyota Bank wprowadza także nowe oprocentowanie lokat terminowych dla klientów biznesowych, Tabela Oprocentowania lokat dla przedsiębiorstw od 1 września br. wygląda następująco:Tabela 3 Oprocentowanie lokat terminowych dla klientów biznesowych


Powyższa zmiana jest wyrazem konsekwentnej polityki dostosowywania przez Toyota Bank oprocentowania depozytów do sytuacji na rynku pieniężnym.