Inteligo obsługuje już ponad 2 miliony klientów
Funkcjonowanie Inteligo Financial Services S.A. (IFS) opiera się na zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. Dzięki umowom, podpisanym z Bankiem Pocztowym i ukraińskim Kredobankiem, spółka dociera do ponad 2 mln klientów. IFS zamknęło 2006 rok zyskiem netto 31,7 mln zł, co stanowi ponad 18-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Inteligo planuje dalszy rozwój w zakresie pośrednictwa w usługach telekomunikacyjnych.

Rok 2006 był dla IFS bardzo udany. Spółka zrealizowała przychody w wysokości prawie 66,2 mln zł, co stanowi przekroczenie planu o 27%. Łączne koszty były o 26% (37 mln zł) mniejsze od zaplanowanych.

Usługą wyróżniającą IFS od innych firm oferujących internetowe konta bankowe jest kompleksowe podejście do obsługi klientów i zorientowanie na ich potrzeby - Platforma Inteligo (PI). Dzięki niej klienci mogą bezpiecznie, z każdego miejsca i o dowolnej porze, korzystać ze swojego konta oraz z dostępnych za jego pośrednictwem usług finansowych. Koncecja PI zakłada pełną integrację wszystkich kanałów dostępu. Każda transakcja, zlecana przez klienta, jest natychmiast przetwarzana i widoczna we wszystkich wykorzystywanych przez bank kanałach. Konstrukcja Platformy jest otwarta: umożliwia integrację kolejnych systemów i wprowadzanie nowych produktów. Logika obsługiwanych na niej transakcji i unikalna integracja z systemami zarządzania relacjami (CRM) powodują, że korzystanie z PI jest wygodne dla instytucji finansowych i ich klientów. Odbiorca Platformy jest rejestrowany i obsługiwany od początku korzystania z usług poprzez cały proces sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Platforma Inteligo dostarcza również narzędzi do monitorowania relacji instytucji finansowej z jej klientami w całym okresie współpracy oraz maksymalizowanie zysków z obsługi każdego klienta. Co więcej, w ramach PI możliwe jest korzystanie z produktów innych partnerów biznesowych.

Obecnie IFS obsługuje ponad 2,1 mln klientów (w tej liczbie mieszczą się posiadacze konta Inteligo oraz użytkownicy internetowego dostępu do swojego rachunku PKO Inteligo). Przeprowadzone w 2006 roku projekty rozwojowe umożliwiają dalsze wykorzystywanie Platformy Inteligo na potrzeby świadczenia usług bankowości elektronicznej. Od października 2002 r. spółka wykonuje outsourcing na rzecz PKO BP w zakresie działalności bankowej (nowa umowa o współpracy zostala podpisana w kwietniu 2006 r.). Prowadzi też obsługę teleinformatyczną Banku - prowadzi i utrzymuje elektroniczny dostęp do rachunków bankowych klientów Banku PKO BP w zakresie produktów Konto Inteligo oraz PKO Inteligo. Dwie kolejne umowy dotyczą usług teleinformatycznych, umożliwiają klientom korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych. Inteligo podpisało je z ukraińskim Kredobankiem (XI 2006 r.) i Bankiem Pocztowym S.A. (początek 2007 r. - usługa dostępna od czerwca br.). Dzięki nowym umowom jeszcze więcej klientów będzie mogło korzystać z kompleksowych elektronicznych usług bankowych.Tags: