Fortis potwierdza sprzedaż banku i ubezpieczeń w Belgii
Fortis ogłosił, że rząd belgijski nabył pozostałe udziały (50 proc. + 1 udział) Fortis Banku SA/NV. Belgijski rząd porozumiał się z BNP Paribas w zakresie przekazania francuskiemu bankowi większości udziałów Fortis Banku SA/NV. Fortis również ogłasza, że BNP Paribas nabędzie 100 proc. udziałów w Fortis Insurance Belgium. Rada Nadzorcza Fortisu zaakceptowała obie transakcje.

W efekcie tej transakcji grupa Fortis pozbywa się działalności bankowej oraz ubezpieczeń w Belgii – mówi CEO Filip Dierckx. Wziąwszy pod uwagę wyjątkowo trudne okoliczności na rynku, decyzja o integracji Fortis Banku i Fortis Insurance Belgium w jedną, wiodącą europejską instytucję finansową, podjęta została w interesie wszystkich akcjonariuszy.

Szczegóły transakcji
Dzisiaj rząd Belgii kupił pozostałe 50 proc. i jedną akcję Fortis Banku od Fortis SA/NV za całkowitą kwotę 4,7 mld eur w gotówce
Portfel produktów strukturyzowanych o wartości 10,4 mld eur został przekazany przez Fortis Bank do oddzielnie zarządzanej jednostki, która w 66 proc. należy do grupy Fortis, w 24 proc. do rządu belgijskiego oraz w 10 proc. do BNP Paribas
Belgijski rząd porozumiał się z BNP Paribas w zakresie odsprzedania 75 proc. udziałów Fortis Bank SA/NV; rząd Belgii pozostanie właścicielem pozostałych 25 proc. udziałów firmy
BNP Paribas nabędzie 100 proc. udziałów w Fortis Insurance Belgium za kwotę 5,73 mld euro w gotówce, przy czym ostateczna kwota będzie znana przy zamknięciu transakcji.

Wpływ transakcji z 3 i 5 października na grupę Fortis
Zgodnie z publikacją z dnia 3 października 2008 roku, przychody ze sprzedaży działalności grupy Fortis w Holandii na rzecz rządu holenderskiego w kwocie 16,8 miliardów euro rozdzielono w następujący sposób:
12,8 miliardów euro uzyskanych z tytułu działalności bankowej grupy Fortis w Holandii (w tym ABN AMRO) pozostaje w Fortis Banku
4 miliardy euro uzyskane z tytułu działalności ubezpieczeniowej grupy Fortis w Holandii przechodzą do grupy Fortis
Przychody w kwocie 4,7 miliardów euro w gotówce z tytułu sprzedaży pozostałych 50 proc. udziałów + jeden udział Fortis Banku na rzecz rządu belgijskiego zostaną przekazane grupie Fortis
Przychody w kwocie 5,73 miliardów euro w gotówce z tytułu sprzedaży 100 proc. akcji Fortis Insurance Belgium na rzecz BNP Paribas zostaną przekazane grupie Fortis.

Po sfinalizowaniu tych transakcji, aktywa grupy Fortis obejmą: 100 proc. udziałów w Fortis Insurance International NV (w pierwszym półroczu 2008 zysk netto wyniósł 102 mln euro; 100 proc. posiadanych aktywów w Wielkiej Brytanii, Francji i Hongkongu oraz joint-ventures w Luksemburgu, Portugalii, Chinach, Malezji, Indiach i Tajlandii) oraz 66 proc. udziału we wspomnianej wyżej jednostce, która zajmować się będzie portfelem kredytów strukturyzowanych. Aktywa grupy obejmą także gotówkę.