Fortis Bank: Wspólny projekt TPD i Fortisu
W całej Polsce ruszają projekty skierowane do podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rozgrywki piłkarskie „Futbolowe TorPeDy” i konkurs „Uwolnij potęgę swojej pasji” mają pomóc dzieciom z trudnych środowisk rozwinąć zainteresowania i zachęcić do współzawodnictwa. Projekty powstały w ramach programu „Szansa2” realizowanego przez Fortis Foundation Polska z myślą o podopiecznych Towarzystwa.

– Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci chcemy stworzyć dzieciom warunki do rozwijania ich zainteresowań. Cieszę się, że nasze autorskie pomysły spotkały się z zainteresowaniem stowarzyszenia, że możemy je wspólnie zrealizować i dotrzeć do tysięcy dzieci – mówi Katarzyna Niedźwiedź, dyrektor Fortis Foundation Polska.

Rozgrywki „Futbolowe TorPeDy” startują już od września. Zdobywcy pierwszych miejsc w regionach wyjadą w kwietniu przyszłego roku na dwudniowe zgrupowanie do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, na którym zostaną rozegrane mecze półfinałowe i finałowe. Zwycięską drużynę, Fundacja Fortis zabierze na kilkudniową piłkarską wycieczkę do Holandii. W programie znajdzie się m.in. zwiedzanie Amsterdamu i Rotterdamu, zabawy w parku rozrywki Efteling oraz wizyta na stadionie klubu Feyenoord Rotterdam.

Projekt grantowy „Uwolnij potęgę swojej pasji”, rozpoczynający się w drugiej połowie września, ma doprowadzić do stworzenia w ramach ognisk TPD klubów zainteresowań, które byłyby dla młodych ludzi miejscem integracji wokół wspólnego hobby. Każda świetlica otrzyma od Fundacji Fortis specjalne pudełko, z którego uczestnicy konkursu mają stworzyć „kufer z pomysłami” wkładając tam „coś” od siebie.

– To „coś” może przyjąć dowolną formę – albumu, taśmy filmowej, rzeźby itp. Zwartość ma pokazywać ciekawy pomysł na spędzanie wolnego czasu. Komisja Konkursowa wybierze następnie 10 najbardziej oryginalnych projektów, które zostaną sfinansowane ze środków Fundacji Fortis. Każda zwycięska świetlica otrzyma 5 tys. zł na realizację projektu. Przyznane środki pozwolą każdej z grup uwolnić pasje „schowane w pudełku” – mówi Katarzyna Niedźwiedź.

Podsumowaniem projektu będzie finałowa gala w krakowskim Teatrze Maski, Lalki i Aktora „Groteska”, która odbędzie się w maju przyszłego roku. Podczas gali zwycięskie drużyny zaprezentują nabyte dzięki przyznanym grantom umiejętności. Wydarzenie będzie miało szczególny charakter – w 2009 roku mija 90 lat od założenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

– Projekty, które realizujemy razem z Fundacją Fortis dobrze wpisują się w program „Zielone światło dla Dzieci Gorszych Szans”. Rozpoczynamy kampanię, która pomoże stworzyć środowisko przyjazne wszystkim dzieciom – również tym niepełnosprawnym, biednym, krzywdzonym i chorym. To taka nasza „pedagogika podwórkowa” – mówi Wiesław Kołak, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z zaproszenia do udziału w projektach może skorzystać każda z ponad 350 świetlic środowiskowych TPD zlokalizowanych na terenie całej Polski. W ten sposób organizatorzy chcą dotrzeć do ponad 15 tysięcy dzieci, które codziennie korzystają z pomocy stowarzyszenia oraz przyciągnąć innych, którzy takiej pomocy wciąż potrzebują.

„Futbolowe TorPeDy” i „Uwolnij potęgę swojej pasji” nie są pierwszymi wspólnie realizowanymi projektami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Fortis Foundation Polska.
W ramach umowy partnerskiej między Fundacją i Towarzystwem, podopieczni TPD uczestniczyli w akcji wspólnego sadzenia drzew, warsztatach artystycznych czy konkursach plastycznych. Jednym z elementów partnerstwa jest również regularne przekazywanie przez Fortis Foundation środków na poprawę warunków pracy w świetlicach (remonty, zakup sprzętu) czy też dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych.

W ubiegłym roku, który był pierwszym rokiem prowadzenia działalności programowej, Fortis Foundation Polska udzieliła ogółem wsparcia dla blisko 40 projektów realizowanych przez różne stowarzyszenia i organizacje na kwotę sięgającą 390 tys. zł. Sama zorganizowała 11 akcji, w których uczestniczyło ponad 700 dzieci i blisko 100 wolontariuszy, głównie pracowników Fortis Banku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, posiadające status organizacji pożytku publicznego, czeka również na pomoc ze strony osób indywidualnych i firm. Wpłat można dokonywać na konto Zarządu Głównego TPD nr 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851.