Dwukrotny wzrost obrotów faktoringowych w II kw. w Raiffeisen Banku.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. skupił wierzytelności o wartości ponad 3,3 miliarda złotych, co stanowi 85% całego ubiegłorocznego wyniku.

Raiffeisen Bank Polska S.A., lider polskiego rynku faktoringu, podtrzymał w drugim kwartale trzycyfrowe tempo wzrostu. Wartość wykupionych w tym okresie faktur wyniosła 1,85 miliarda złotych i była o 106% większa niż rok wcześniej i o 22% wyższa niż w I kwartale 2007 r. Porównując wyniki pierwszego półrocza (3,36 mld zł) z tym samym okresem roku ubiegłego, wzrost sięgnął 116%. Jednocześnie oznacza to, że w ciągu sześciu miesięcy 2007 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. zrealizował 85% całego ubiegłorocznego wyniku.

„Tak wysoka dynamika wzrostu obrotów faktoringowych jest efektem pozyskania wielu nowych firm przez Bank, jak również lepszego wykorzystania limitów przez dotychczasowych klientów. Wśród polskich przedsiębiorców daje się zauważyć szybki wzrost świadomości korzyści płynących z faktoringu jako instrumentu poprawiającego płynność finansową firmy” – powiedział Jerzy Dąbrowski, zastępca dyrektora Departamentu Faktoringu i Finansowania Strukturyzowanego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ponadprzeciętny wzrost wartości wykupionych wierzytelności Bank osiągnął między innymi dzięki znacznemu poszerzeniu bazy klientów, co ma związek ze zwiększeniem liczby specjalistów zajmujących się sprzedażą faktoringu. W ostatnim czasie wprowadzono kolejne usprawnienia w systemie rozliczającym faktoring oraz zwiększono liczbę klientów korzystających z aplikacji Internet Faktor umożliwiającej elektroniczne przesyłanie wierzytelności do wykupu. Szerokie zainteresowanie, zwłaszcza ze strony dużych przedsiębiorców, zdobył sobie w minionych kilku miesiącach faktoring odwrotny, który polega na finansowaniu wierzytelności dostawców włączonych do umowy faktoringowej podpisanej z odbiorcą. Niezmiennym powodzeniem cieszy się faktoring niepełny, z którego korzystają najchętniej średnie przedsiębiorstwa.