DnB NORD wprowadza pożyczkę zimową
Bank DnB NORD wprowadza do oferty gotówkową Pożyczkę Zimową dla klientów indywidualnych - o obniżonym oprocentowaniu w stosunku do standardowej oferty banku.

Kwota Pożyczki Zimowej DnB NORD wynosi od 1 tys. do 20 tys. zł, można ją przeznaczyć na dowolny cel. Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata. Dodatkowo – pożyczkobiorcy otrzymują bezpłatne ubezpieczenie na życie i od całkowitej niezdolności do pracy. Istnieje też możliwość wykupienia ubezpieczenia dodatkowego.

Oprocentowanie pożyczki wynosi od 8,5% do 10,32% - w zależności od kwoty kredytu, okresu kredytowania i tego, czy pożyczkobiorca jest klientem banku. Przy okresie kredytowania do jednego roku oprocentowanie pożyczki jest stałe, zaś powyżej roku – zmienne.

Dotychczasowi klienci banku (a wcześniej klienci Banku BISE, z którym połączył się na początku listopada Bank DnB NORD) mogą uzyskać pożyczkę bez zaświadczenia o wysokości zarobków (do wysokości 2-krotnego miesięcznego wynagrodzenia).

O Pożyczkę Zimową może się ubiegać każda osoba osiągająca dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu, emerytury bądź renty oraz innych źródeł dochodu. Prowizje od udzielanych pożyczek wynoszą 2% (dla klientów banku) oraz 3% dla osób nie będących klientami DnB NORD.Tags: