DnB NORD i BISE połączone
Warszawski Sąd zarejestrował uchwały połączeniowe Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy banków DnB NORD Polska i BISE. Oznacza to, że od 9 listopada działa już jeden, należący do grupy DnB NORD bank: Bank DnB NORD Polska SA.

Bank DnB NORD Polska jest kontynuatorem działalności biznesowej i operacyjnej BISE, aktywa i zobowiązania BISE stały się automatycznie aktywami i zobowiązaniami DnB NORD.

Połączony Bank obsługuje wszystkich klientów, których do tej pory obsługiwały oba banki oddzielnie: duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz klientów indywidualnych – w tym mikrofirmy.

Bank dysponuje siecią 50 placówek oraz sześcioma regionalnymi centrami bankowości korporacyjnej, a także siecią agencji tanich opłat Monetia (ok. 200 placówek) oraz Biurem Maklerskim.

Prezesem Zarządu połączonego Banku jest Jarosław Dąbrowski, a członami Zarządu są wszyscy członkowie dotychczasowych zarządów banków DnB NORD Polska i BISE: Joanna Wardzińska, Artur Tomaszewski, Zbigniew Karwowski, Grzegorz Kuliszewski i Cord Meyer.

W planach banku jest stopniowe poszerzanie oferty we wszystkich segmentach, dalsza rozbudowa sieci placówek bankowych, w tym sieci Monetia. Strategicznym celem połączonego banku jest wejście do pierwszej „15” największych polskich banków, w ciągu 3 do 5 lat, z ROE na poziomie 15%.