DnB NORD i BISE coraz bliżej fuzji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy banków DnB NORD Polska i BISE podjęły uchwały o połączeniu obu instytucji. Fuzja prawna nastąpić powinna do końca tego roku. Połączony bank będzie działał pod marką DnB NORD.

Do formalnego połączenia DnB NORD Polska i BISE potrzebna jest jeszcze zgoda Komisji Nadzoru Bankowego. Jeśli uzyskamy zezwolenie KNB na październikowym posiedzeniu Komisji, wówczas fuzja prawna obu banków odbędzie się na początku listopada - powiedział Jarosław Dąbrowski, łączący funkcję prezesa zarządów DnB NORD i BISE, a docelowo – prezes zarządu połączonego banku.

Po połączeniu bank będzie działał pod marką DnB NORD. Będzie on kontynuatorem działalności biznesowej i operacyjnej BISE, aktywa i zobowiązania BISE staną się w dniu fuzji prawnej automatycznie aktywami i zobowiązaniami DnB NORD.

DnB NORD będzie obsługiwał wszystkich klientów, których do tej pory obsługiwały oba banki oddzielnie: duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, klientów detalicznych – w tym mikrofirmy. Bank będzie dysponował siecią 50 placówek oraz sześcioma regionalnymi centrami bankowości korporacyjnej, a także siecią agencji tanich opłat Monetia (ok. 200 placówek). Będzie też świadczył usługi biura maklerskiego.

W planach banku jest stopniowe poszerzanie oferty we wszystkich segmentach, dalsza rozbudowa sieci placówek bankowych, w tym sieci Monetia. Strategicznym celem połączonego banku jest wejście do pierwszej „15” największych polskich banków, w ciągu 3 do 5 lat, z ROE na poziomie 15%.

Po ośmiu miesiącach tego roku suma wyniku z działalności bankowej DnB NORD i BISE wynosi 129,1 mln zł, zysk brutto 15,6 mln zł, a suma bilansowa 6,2 miliarda zł.
Grupa Bankowa DnB jest większościowym udziałowcem BISE od kwietnia tego roku. W tej chwili DnB NORD posiada ponad 97% akcji BISE, docelowo chce być jedynym akcjonariuszem tego banku.