DnB NORD: Finanse wspólnoty on-line
Bank DnB NORD Polska, który na początku listopada połączył się z bankiem BISE, wprowadza do oferty innowacyjną usługę przeznaczoną dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości – system do zarządzania nieruchomością i prowadzenia rozliczeń NORDdomator.

NORDdomator jest internetowym systemem do zarządzania nieruchomością i prowadzenia rozliczeń, przeznaczonym dla zarządców nieruchomości obsługujących wspólnoty mieszkaniowe oraz dla wspólnot, które samodzielnie zarządzają własną nieruchomością.

NORDdomator jest kierowany przede wszystkim do małych (do 40 lokali) wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości, choć system nie ma ograniczeń dotyczących liczby lokali we wspólnocie. NORDdomator jest też efektywnym rozwiązaniem dla zarządców, których nie stać na zakup i utrzymanie klasycznego oprogramowania finansowo-księgowego czy zatrudnianie wykwalifikowanych księgowych.

Nasz system daje wspólnotom wymierne korzyści. Przede wszystkim pełną kontrolę nad księgowością wspólnoty i przejrzystość rozliczeń. NORDdomator pozwala obniżyć koszty zarządzania nieruchomością, gdyż koszt systemu jest mniejszy od sumy kosztów biura rachunkowego i klasycznej obsługi bankowej, mówi Joanna Wardzińska, członek zarządu Banku DnB NORD Polska.

NORDdomator pozwala na zarządzanie nieruchomością, wykonywanie przez internet operacji bankowych na rachunkach wspólnoty, umożliwia dokonywanie rozliczeń pomiędzy członkami wspólnoty. NORDdomator integruje wiele dotychczas rozproszonych bądź drogich usług. Podstawowe funkcjonalności systemu to:
- ewidencja lokali w budynku wspólnoty;
- definiowanie i naliczanie opłat okresowych za poszczególne lokale;
- ewidencja kosztów eksploatacyjnych i rozrachunki z dostawcami;
- rozliczenia kosztów – okresowe obliczanie rzeczywistych kosztów zużycia mediów;
- rozrachunki z właścicielami oraz najemcami;
- ndykacja należności;
- operacje bankowe.

Na system składają się:
• rachunek funduszu eksploatacyjnego, rachunek funduszu remontowego, ewentualnie dodatkowy rachunek pomocniczy związany z inwestycją wspólnoty (np. nadbudową);
• dostęp do rachunków bankowych wspólnoty oraz systemu rozliczeń pomiędzy członkami wspólnoty on-line - poprzez internet (wystarczy komputer z dostępem do internetu i standardowa przeglądarka internetowa);
• kredyt odnawiany w rachunku funduszu eksploatacyjnego (dopuszczalny debet) w wysokości miesięcznych wpływów na rachunek;
• telecentrum realizujące pomoc merytoryczną oraz techniczną dla użytkowników,
• tanie przelewy składane poprzez system NORDdomator.

NORDdomator umożliwia wielopoziomowe logowanie zezwalające na dostęp do systemu zgodnie z rolami zdefiniowanymi w umowie z Bankiem. Użytkownicy systemu otrzymują identyfikator i hasło umożliwiające logowanie do systemu oraz podgląd bądź wykonywanie operacji zgodnie z przyznaną rolą.
• zarządca – pełne uprawnienia do edycji wszystkich danych (definiowanie lokali, sposobów naliczeń, wprowadzanie odczytów licznikowych, wprowadzanie faktur, przygotowania przelewów bankowych, autoryzacji przelewów jeśli nadano takie uprawnienia)..
• księgowy – uprawnienia do edycji wszystkich danych z wyjątkiem podpisywania przelewów.
• członek zarządu – prawo do biernego podglądu wszystkich danych oraz prawo do autoryzacji przelewów.
• kontroler – prawo do biernego podglądu wszystkich danych. Kontrolerem może być na przykład pracownik Wydziału Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miasta, który reprezentuje udziały gminy we wspólnocie.

Klientem systemu NORDdomator jest wspólnota mieszkaniowa i ona ponosi koszty obsługi pakietu (w zależności od liczby lokali – od 7,60 zł do 11,60 zł). Zarządca nieruchomości jest jedynie pełnomocnikiem wspólnoty i nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek opłat bankowych, licencyjnych itp.Tags: